Till startsidan
Start /Utbildningar /Basala hygienrutiner - utbildning /E-utbildning basala hygienrutiner

E-utbildning basala hygienrutiner

För att minska smittspridning i vården ska basala hygienrutiner följas av patientnära personal enligt Socialstyrelsens författning SOSFS 2015:10.
Smittskydd Värmland har skapat en e-utbildning i basala hygienrutiner i Utbildningsplattformen som är obligatorisk för patientnära personal.

Introduktion

Utbildningen tar cirka 10-15 minuter och består av en utbildningsfilm samt ett kunskapstest.

Utbildningen finns i Utbildningsplattformens kurskatalog för anställda inom hälso- och sjukvården, Region Värmland

Mål och syfte

Mål: Att du ska uppnå 100 % följsamhet till basala hygienrutiner.

Syfte: Att du ska bidra till att minska smittspridning och därmed förbättra patientsäkerheten.

Innehåll

Information samt frågor om basala hygienrutiner.

Målgrupp

Patientnära personal inom Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?