Till startsidan
Start /Vaccination /Vaccination av studenter inom vården

Vaccination av studenter inom vården

Elever under utbildning som har praktik/VFU inom vården kan komma att rekommenderas vaccination för att säkerställa att de kan utföra sin praktik utan att utsättas för risker.

Utbildaren ansvarar för att elever på praktik vaccineras och uppnår den immunitet som krävs på praktikplatsen. Praktikplatsen ansvarar för att arbetsmiljön är säker på samma sätt som för övriga arbetstagare och ska därmed försäkra sig om att praktikanterna har skydd mot smittämnen i samma omfattning som övriga anställda. Arbetsgivaren har också ansvar för att utbilda studenter inför praktik om de smittrisker som kan förekomma i verksamheten.

Arbetsgivaren/praktikplatsen kan inte kräva att en anställd eller student tar emot erbjudande om vaccination. Däremot kan arbetsgivaren bedöma att ett vaccinationsskydd är obligatoriskt för arbete i viss verksamhet, och att den som saknar immunitet kan behöva omplaceras till annan verksamhet.

Lokala rutiner

Studenter - stickincidenter, MRB och vaccinationer - RUT-14543 (pdf) Pdf, 169 kB.
Rutinen gäller för hälso- och sjukvård Region Värmland, kommunal och privat vård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?