Till startsidan
Start /Vårdhygien /Lokaler, utrustning och material

Lokaler, utrustning och material

Vårdlokalers utformning

I dokumentet Byggenskap och Vårdhygien (BOV) behandlas vårdlokalernas utformning och betydelse för smittspridning. Vid ny- och/eller ombyggnation samt renovering av vårdlokaler, ska vårdhygieniska aspekter alltid beaktas i såväl det förberedande som löpande arbetet. Kontakta Smittskydd Värmland vid dessa tillfällen.

Mögel- och legionellainfektioner vid byggarbeten i vårdmiljö - riskbedömning och förebyggande åtgärder - RIK 29007 (pdf) Pdf, 458 kB.

Står ni inför, eller har funderingar kring, att bygga om eller bygga nytt för vård- eller omsorgsverksamhet?

Då finns det hygieniska aspekter som behöver tas till vara.

Emellanåt blir vi på Smittskydd Värmland varse att man byggt om i en verksamhet genom att vi får hygieniska frågor i efterhand. Det händer då att det blir tydligt att man använt skattemedel till en ombyggnation som i vissa avseenden inte håller god hygienisk standard. Verksamheten ställs då inför att antingen lägga ned ytterligare summor för att ställa till rätta vad som inte blev rätt från början. Det genom ännu en ombyggnation eller att lägga ned tid och resurser i den löpande verksamheten för att försöka kompensera för lokalernas inbyggda brister, men med en viss kvarstående lägre patientsäkerhet.

Det är förstås bättre att det blir rätt från början. För att så ska bli fallet: kom ihåg att alltid involvera Smittskydd Värmland för rådgivning så tidigt som möjligt i byggplaneringen. Vi utgår från det nationella dokument som talar om hur vård- och omsorgslokaler ska utformas: Byggenskap och vårdhygien (SFVH.se), som finns länkat på vår hemsida.

Har man funderingar kring om- eller nybyggnation kan det vara idé att även själv titta efter vad som står i BOV om den typ av lokaler som är aktuella. Man kan också läsa om sina befintliga lokaler i BOV, för att se att de är utformade som de borde från vårdhygienisk synvinkel.

Det händer att man med tiden utnyttjar lokaler på ett annat sätt än det de från början byggdes för och att lokalerna därför inte längre är lämpliga för ändamålet, så som de nu används. Du hittar våra kontaktuppgifter här: "Om Smittskydd Värmland" för att kunna involvera oss om du har byggnationsplaner, om läsningen av BOV ger upphov till frågor eller överhuvudtaget för frågor om hygienisk utformning av vård- och omsorgslokaler.

Avdelningskök på sjukhus (SKR)

Hantering av livsmedel lyder under Livsmedelslagen (Sveriges riksdag).

Branschriktlinjer ska hjälpa kommuner och regioner att leva upp till livsmedelslagstiftningens krav. Här finns råd för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar i vård och omsorg.
Branschriktlinjer för offentlig säker mat (SKR)

Utrustning och material

Använd avtorkningsbart tangentbord och datormus inom vårdmiljö.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?