Till startsidan
Till startsidan

Tillståndslösa

Tillståndslösa är personer som vistas utan nödvändiga tillstånd. De kan leva gömda eller öppet och har samma rättigheter till avgiftsfri vård som asylsökande. Sjukvårdspersonal är skyldig att anmäla vid misstanke om vissa brott.

Definition av tillståndslösa

Dessa personer kallades tidigare ”papperslösa”. Det betyder att personen saknar ett giltigt tillstånd att vistas i Sverige, det vill säga stannar trots beslut om avvisning eller befinner sig här utan att ansöka om tillstånd.

Observera att en person kan ha en ID-handling och ändå vara tillståndslös.

Rättigheter

Tillståndslösa har samma rättigheter till avgiftsfri vård som asylsökande.

Asylsökande och massflyktingar

Läkemedel

Läs mer om förskrivning till tillståndslösa

Journaldokumentation

Obs! För person som tidigare varit känd som asylsökande

Behåll redan existerande journal om personen tidigare varit känd som asylsökande och redan har

 • en journal med ett LMA-nummer (=dossiernummer) och
 • ett vanligt reservnummer.

Ny patient

För att skapa ett reservnummer, följ regelverket för anonyma personer i regionens rutin för reservnummerhantering. Då blir det ett reservnummer med dagens datum och med ändelsen "SU2B" till exempel.

I journalsystemet Cosmic registreras personen in under avtal asyl, vid LMA-frikort skriv: 00000000 (8 nollor), vid giltighetstid: välj ett datum, minst två dagar och högst en månad framåt.

Patient som redan har ett reservnummer

Till exempel en asylsökande som fått avslag på sin asylansökan och håller sig undan avvisning: Identifierad person är alltid identifierad och får inte göras okänd igen. Följ reservnummer-instruktionens regler för SF eller SU-nr och vid SU-nr skall de alltid kopplas i Cosmic.

INS-09036-v.10.0 Medlemskap och kundavtal (Vida, intranät)

Be att patienten själv noterar reservnumret, för sin egen säkerhet vid eventuella framtida kontakter. Be patienten om möjligt om en c/o-adress och ett mobiltelefonnummer för att kunna ta kontakt för att meddela provsvar, återbesök etcetera.

Exempel på personer som är tillståndslösa

 • Gömda undan avvisning. Stannar kvar efter att tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) gått ut.
 • Vistas här utan visum eller efter utgånget visum.
 • Inte har brytt sig om att söka uppehållstillstånd (UT).
 • Stannar kvar efter preskriberat avvisningsbeslut. För asylsökande brukar det vara 4 år.
 • Person från Thailand vars visum gått ut. UT måste alltid sökas från hemlandet.

Ovanstående personer kan leva gömda eller öppet.

Exempel på personer som inte omfattas

Personer som har tillstånd att vistas i Sverige och därför ska betala för vård. Dessa har alltid ett giltigt bevis av något slag (exempelvis uppehåll­stillstånds­kort, LMA-kort eller visum). Den betalande gruppen omfattar såväl barn som vuxna. Exempel:

 • Turist bosatt i annat EU-land, men saknar EU-kort.
 • Säsongsarbetare i Sverige, bosatt i annat EU-land, saknar EU-kort, saknar intyg från svensk arbetsgivare.
 • Person från Thailand med visum.
 • Person från afrikanskt land med arbets- och uppehållstillstånd.
 • Person från Ryssland, på besök, med visum.
 • Anhörig person från Serbien, söker UT och får vistas här under prövningen.
 • Person från Ryssland, som söker planerad vård.
 • Studerande från land utanför EU.
 • Personer från EU-land (europeiska medborgare) som saknar EU-kort.

Kontakta asyl- och flyktinghälsa när du är osäker

Följande gäller:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att på fråga från bland annat polismyndighet lämna uppgift om att viss namngiven person vistas på sjukvårdsinrättningen, se 6 kap. 15§ Patientsäkerhetslagen (2010:659).
 • Möjlighet, ingen skyldighet, att på eget initiativ polisanmäla misstanke om brott för vilket det är förskrivet längre straff än fängelse i ett år.
 • Skyldighet att anmäla vid  misstanke om brott mot barn.
 • Skyldighet att anmäla brott mot den egna verksamheten.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att avslöja vissa icke fullbordade brott, se 23 kap. 6§ Brottsbalk (1962:700).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats