Till startsidan
Till startsidan

Tillståndslösa

Tidigare kallade "papperslösa". Personer som vistas utan nödvändiga tillstånd har samma rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård som asylsökande.

Sekretess vid vård av tillståndslösa:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att på fråga från bland annat polismyndighet lämna uppgift om att viss namngiven person vistas på sjukvårdsinrättningen (6 kap. 15§ PSL).
 • Möjlighet, ingen skyldighet, att på eget initiativ polisanmäla misstanke om brott för vilket det är förskrivet längre straff än fängelse i ett år.
 • Skyldighet att anmäla vid  misstanke om brott mot barn.
 • Skyldighet att anmäla brott mot den egna verksamheten.
 •  Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att avslöja vissa icke fullbordade brott (23 kap. 6§ Brottsbalken).

Personer som omfattas av lagen kan vara till exempel:

 • Gömda undan avvisning, Stannar kvar efter att TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) gått ut.
 • Vistas här utan visum eller efter utgånget visum.
 • Inte har brytt sig om att söka UT (uppehållstillstånd).
 • Stannar kvar efter preskriberat avvisningsbeslut (för asylsökande brukar det vara 4 år).
 • Person från Thailand vars visum gått ut (UT måste alltid sökas från hemlandet).

Ovanstående personer kan leva gömda eller öppet.

Personer som inte omfattas av lagen, och ska betala för vården, kan vara till exempel:

 • Turist bosatt i annat EU-land, men saknar EU-kort.
 • Säsongsarbetare i Sverige, bosatt i annat EU-land, saknar EU-kort, saknar intyg från svensk arbetsgivare.
 • Person från Thailand med visum.
 • Person från afrikanskt land med arbets- och uppehållstillstånd.
 • Person från Ryssland, på besök, med visum.
 • Anhörig person från Serbien, söker UT och får vistas här under prövningen.
 • Person från Ryssland, som söker planerad vård.
 • Studerande från land utanför EU.
 • Personer från EU-land (europeiska medborgare) som saknar EU-kort.

Vi utgår ifrån att personen har tillstånd att vistas i Sverige.

Personer med tillstånd att vistas i Sverige har alltid ett giltigt bevis av något slag (exempelvis uppehållstillståndskort, LMA-kort, visum).

Den betalande gruppen omfattar såväl barn som vuxna.

Vid osäkerhet om personstatus, kontakta Asyl- och flyktinghälsa.

Journaldokumentation

 • Ny patient som behöver reservnummer

För att skapa reservnummer, följ regelverket för anonyma personer i regionens rutin för reservnummerhantering. Då blir det ett reservnummer med dagens datum och med ändelsen "SU2B" till exempel. I journalsystemet Cosmic registreras personen in under avtal asyl, vid LMA-frikort skriv: 00000000 (8 nollor), vid giltighetstid: välj ett datum, minst två dagar och högst en månad framåt.

 • Patient som redan har ett reservnummer

Till exempel en asylsökande som fått avslag på sin asylansökan och håller sig undan avvisning: Identifierad person är alltid identifierad och får inte göras okänd igen. Följ reservnummer-instruktionens regler för SF eller SU-nr och vid SU-nr skall de alltid kopplas i Cosmic.

Om personen varit känd tidigare som asylsökande och redan har en journal med ett LMA-nummer (=dossiernummer) och ett vanligt reservnummer:Behåll i så fall denna journal.

Manual för registrering i regionens journalsystem (pdf) Pdf, 479 kB..

Be att patienten själv noterar reservnumret, för sin egen säkerhet vid eventuella framtida kontakter. Be patienten om möjligt om en c/o-adress och ett mobiltelefonnummer för att kunna ta kontakt för att meddela provsvar, återbesök etc

Eva Larsson
Vårdadministratör
E-post:
eva.larsson@regionvarmland.se
Telefon:
010-831 55 80

Micaela Fristedt
Systemförvaltare
E-post: micaela.fristedt@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 42 46

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats