Till startsidan

Barn och unga i sorg

När någon i familjen dör blir ingenting sig likt. Då kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Varje år mister 3 000 barn i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Till det kommer de som förlorar syskon, andra närstående eller kompisar. Sorg är ingen barnpsykiatrisk diagnos men det är inte samma sak som att barn inte behöver stöd av utbildade vuxna i sin sorgebearbetning. Att förlora mamma, pappa eller syskon medan man fortfarande är barn är en traumatisk händelse som påverkar barnet på djupet och under längre tid.

Stödgrupper för barn och unga i sorg

Ett stöd i sorgearbetet är att delta i våra stödgrupper där barnet möter andra barn i samma situation.

Stödgrupper för barn och unga i sorg

Vill du veta mer om verksamheten eller förmedla kontakt?

Anna-Karin Berglind
Sjukhuskyrkan

Telefon: 054-61 58 04.
E-post: barnisorg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?