Till startsidan
Till startsidan

Elevers drogvanor

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers användning av och attityder till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Alla elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i Värmland erbjuds delta i undersökningen, som genomförs vartannat år under höstterminen.

Resultaten används bland annat som underlag vid planering och beslut av främjande och förebyggande insatser på läns-, kommun- och skolnivå.

Skolor, kommuner, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland samverkar i genomförandet av undersökningen.

Den femte undersökningen genomfördes hösten 2021. En ny undersökning planeras att genomföras under hösten 2023, vecka 39–42.

Om du använder delar ur bildspelen nedan – glöm inte att ange källan.

Resultat från undersökningen 2021

Grundskolan årskurs 9, 2021 (Powerpoint) Powerpoint, 2 MB.

Undersökningen Elevers drogvanor 2021, i grundskolans klass 9, visar bland annat att:

  • 10 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna rökt varje dag, nästan varje dag eller ibland. Motsvarande siffra för hela riket är 8 procent.
  • 10 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna snusat varje dag, nästan varje dag eller ibland. Motsvarande siffra för hela riket är 11 procent.
  • 34 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna druckit alkohol. Drycker med mindre än 2,26 procent alkohol räknas inte. Motsvarande siffra för hela riket är 36 procent.
  • 3 procent av de svarande har uppgett att de under de senaste 12 månaderna använt narkotika. Motsvarande siffra för hela riket är 4 procent.
  • 18 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna någon gång spelat om pengar. Motsvarande siffra för hela riket är 16 procent.

Gymnasiet årskurs 2, 2021 (Powerpoint) Powerpoint, 3 MB.

Undersökningen Elevers drogvanor 2021, i gymnasiet år 2 visar bland annat att:

  • 21 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna rökt varje dag, nästan varje dag eller ibland. Motsvarande siffra för hela riket är 17 procent.
  • 28 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna snusat varje dag, nästan varje dag eller ibland. Motsvarande siffra för hela riket är 23 procent.
  • 66 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna druckit alkohol. Drycker med mindre än 2,26 procent alkohol räknas inte. Motsvarande siffra för hela riket är 67 procent.
  • 7 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna använt narkotika någon gång. Motsvarande siffra för hela riket är 10.
  • 23 procent av de svarande har angett att de under de senaste 12 månaderna någon gång spelat om pengar. Motsvarande siffra för hela riket är 22.

Interaktiv rapport från undersökningen 2021

Den interaktiva rapporten är skapad i Power BI och ger dig möjlighet att filtrera fram många olika resultat. Saknar du någon information kan du kontakta cecilia.nyberg@regionvarmland.se.

Elevers drogvanor 2021 (Power BI) 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats