Till startsidan
Till startsidan

Liv och hälsa i Värmland 2022

Undersökningen Liv och hälsa 2022 genomfördes februari–maj 2022. Nedan finns resultatet för Värmland.

Enkätundersökningen Liv och hälsa genomfördes under februari–maj år 2022 av regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län (CDUST).

Frågeformuläret skickades till ett slumpmässigt urval av cirka 78 000 personer 18 år eller äldre i dessa fem län. Totalt cirka 35 200 personer (45 procent) besvarade enkäten.

I Värmland skickades enkäten till 14 144 slumpmässigt utvalda personer varav 6 315 svarade (45%).

Motsvarande undersökningar har tidigare genomförts åren 2000, 2004, 2008, 2012 och 2017.

Resultat 2022

Resultaten för undersökningen i Värmland 2022 visar bland annat att:

  • De flesta (68 procent) anger att de har bra hälsa.
  • Andelen som vistas i grönområden minst några gånger per vecka är hög (79 procent).
  • Andelen som har någon att anförtro sig åt är hög (88 procent).
  • Andelen som röker dagligen har minskat från 15 procent år 2000 till 6 procent år 2022.
  • Andelen som avstår från att gå ut på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad är lägre i Värmland än i CDUST-länen generellt.
  • Andelen riskkonsumenter av alkohol har minskat i åldersgruppen 18–49 år, men ökat bland personer 70 år eller äldre.
  • Ängslan, oro eller ångest har ökat sedan 2017 bland unga vuxna (18–29 år).
  • Andelen som snusar dagligen har ökat.
  • Andelen vuxna med fetma har fördubblats från 10 procent till 22 procent mellan 2000 och 2022.
  • Det finns fortfarande stora skillnader i hälsa och dess bestämningsfaktorer mellan män och kvinnor, socioekonomiska grupper och kommuner.

Diagram för resultatet i Värmland finns i ett bildspel:
Bildspel Liv och hälsa 2022 – resultat för Värmland, publicerat 2023 (pdf) Pdf, 896 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats