Till startsidan

Rutiner

Under relaterad information återfinns rutinbeskrivningar för privata vårdgivare inom Vårdval Fysioterapi.

Rutiner

Cosmic

Alla som ingår i Vårdval Fysioterapi ska använda journalsystemet Cosmic.

  • Rutiner för IT-stöd.
  • Cosmic privata vårdgivare vårdval fysioterapi RUT 19395 (sök upp dokumentet i Vida). 

Cosmic-kassan

Vårdgivare i Vårdval Fysioterapi använder sig av Cosmic-kassan för att fakturera de patienter som ingår i uppdraget för Vårdval Fysioterapi. När det gäller patientavgifter är det Regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

LiV-kassan

Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi använder sig av LiV-kassan för att ta betalt av sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval Fysioterapi i de fall patienter betalar med kort, kontant eller swish. Försäljning och patientavgifter för uppdrag utanför Vårdval fysioterapi (till exempel företagshälsovård, utomlänspatienter, utomlandspatienter) ska registreras i LIV-kassan. Rutin hur man använder sig av LiV-kassan finns nederst på sidan. När det gäller patientavgifter är det regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

FRISK

Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel

För att beställa hjälpmedel använd länken under relaterad länkar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?