Till startsidan
Till startsidan

Rutiner

Under relaterad information återfinns rutinbeskrivningar för privata vårdgivare inom Vårdval Fysioterapi.

Rutiner

Cosmic

Alla som ingår i Vårdval Fysioterapi ska använda journalsystemet Cosmic.

  • Rutiner för IT-stöd.
  • Cosmic privata vårdgivare vårdval fysioterapi RUT 19395 (sök upp dokumentet i Vida). 

Cosmic-kassan

Vårdgivare i Vårdval Fysioterapi använder sig av Cosmic-kassan för att fakturera de patienter som ingår i uppdraget för Vårdval Fysioterapi. När det gäller patientavgifter är det Regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

LiV-kassan

Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi använder sig av LiV-kassan för att ta betalt av sina patienter som ingår i uppdraget för Vårdval Fysioterapi i de fall patienter betalar med kort, kontant eller swish. Försäljning och patientavgifter för uppdrag utanför Vårdval fysioterapi (till exempel företagshälsovård, utomlänspatienter, utomlandspatienter) ska registreras i LIV-kassan. Rutin hur man använder sig av LiV-kassan finns nederst på sidan. När det gäller patientavgifter är det regionens avgiftshandbok som ska efterföljas.

FRISK

Privata vårdgivare i Vårdval Fysioterapi ska använda FRISK för registrering av högkostnadsgrundande avgifter.

Hjälpmedel

För att beställa hjälpmedel använd länken under relaterad länkar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats