Till startsidan

Utvecklingsgrupp Vårdval fysioterapi

Utvecklingsgruppen inom vårdval fysioterapi är ett arbetande forum för att driva arbetet framåt inom området.

Utvecklingsgruppen inom vårdval fysioterapi träffas två till tre gånger per termin. Utvecklingsledare för Vårdvalsenheten är sammankallande och därutöver deltagare som är utsedda av vårdvalsrådet. Under 2024 är det Ulf Ackerblad, Josef Genelöv, Karin Jansson och Jesper Holm Åkerberg.

Utvecklingsgruppens minnesanteckningar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?