Till startsidan
Till startsidan

Vårdvalsråd Fysioterapi

Vårdvalsrådet är en beredande instans inför beslut inom Vårdval Fysioterapi och hålls två till fyra gånger per år.

Utvecklingsledare från Vårdvalsenheten är sammankallande och övriga deltagare är controller för Vårdvalsenheten, representant från områdesledning samt verksamhetschefer inom Vårdval Fysioterapi. Därutöver kallas andra kompetenser till vårdvalsrådet beroende på mötets agenda.

2024

8 mars

2 februari

Tidigare år

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats