Till startsidan

Om Vårdval Fysioterapi

Landstingsfullmäktige beslutade den 2014-04-29 att införa Vårdval Fysioterapi med start 1 september 2014. Fysioterapimottagningar som uppfyller Region Värmlands krav ska erbjuda fysioterapi på primärvårdsnivå. Kraven är lika för offentliga och privata vårdgivare.

Syftet med Vårdval Fysioterapi är att bland annat att:

  • Stärka patienternas ställning
  • Säkra en hög tillgänglighet och kvalitet
  • Att patienterna ska få vård på lika villkor i länet
  • Ge patienterna och invånare större inflytande i vården

Vårdgivare inom Vårdval Fysioterapi ska kunna ta emot patienter i alla åldrar med olika diagnoser. Ansluten vårdgivare ska även samverka med andra vårdgivare för att bidra till patientens bästa väg genom vården. Det är fortsatt remissfritt att söka fysioterapeut och kontakt kan ske genom telefon samt via webb.

Enkel hjälpmedelsförskrivning ingår i uppdraget för samtliga enheter i Vårdval Fysioterapi.

Vårdgivare inom Vårdval Fysioterapi hittas via 1177.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?