Teknisk beredskap

Hjälpmedelsnämnden i Värmland har beslutat att det ska finnas teknisk beredskap på helger för de hjälpmedel som ingår i nämndens ansvarsområde. Hjälpmedelsservice ansvarar för att bemanna den tekniska beredskapen.

I vilken situation kan jag få hjälp?

Beredskapen är till för att lösa akuta nödsituationer som beror på fel på ett hjälpmedel (till exempel säng, personlyft eller elrullstol).

Nödsituationer som innefattas är när brukaren av hjälpmedlet inte kan tillgodose sina grundläggande behov, enligt följande:

  • Förflyttning för att kunna äta och klara toalettbesök.
  • Lägesförändring i säng eller rullstol vid medicinskt behov.
  • Ta sig i och ur säng.

Vad innefattas inte av beredskapen?

  • Fel på hjälpmedel där reservlösning finns att tillgå.
  • Fel på hjälpmedel som kan vänta på åtgärd till nästkommande vardag.
  • Fel på larm, hissar samt syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.

Innan du ringer beredskapen är det bra att du sett över alternativa lösningar.