Personlyftar inkl selar

Avtalet för lyftar och lyftselar löper under perioden 2021-02-01 till och med 2023-01-31 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Garantitid: 3 år för personlyft och uppresningslyft, 5 år för taklyft och 2 år för lyftselar. 1år för tillbehör och reservdelar.

Nedan finner du översikter av det upphandlade sortimentet.

Se även sortimentskatalog i webSesam. Saknas någon artikel i katalogen, kontakta hjälpmedelskonsulent.


Personlyftar

Sortimentsöversikt golvlyft

Sortimentsöversikt taklyft

Sortimentsöversikt uppresningslyft 

Basselar familj

Sortimentsöversikt

Sortimentsöversikt hög brukarvikt

Hygiensele

Sortimentsöversikt

Amputationssele, patientens behov

Sortimentsöversikt