Till startsidan

Alkoholvanor

Forskning visar att det finns stora hälsovinster att uppnå för personer med hög alkoholkonsumtion som minskar sin konsumtion.

Högkonsumenter av alkohol beskriver en rad positiva effekter när de dricker mindre. Vanliga effekter är att man sover bättre, känner sig piggare, blir klarare i tanken och mår psykiskt bättre. Mindre mängd alkohol bidrar till viktnedgång då alkohol är energirik. På längre sikt ses ofta sjunkande blodtryck och blodsocker samt förbättrade levervärden. All minskning ger positiva hälsoeffekter.

Visste du att?
Alkoholstopp inför operation minskar risken för komplikationer.

Metodstöd för samtal

Stöd för samtal om alkohol

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Riskbruk av alkohol (vardpersonal.1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?