Till startsidan

Tobaksvanor

Vid rökstopp går det snabbt att nå en positiv förändring. Redan första dygnet minskar trombocyternas klibbighet, blodtryck och puls sjunker, syresättningen förbättras och risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar

Inom två veckor till tre månader förbättras immunförsvaret, cirkulationen, lungfunktionen och sårläkningen. Efter tre till tolv månader är risken för hjärtinfarkt halverad. Risken för flera cancersjukdomar är halverad efter fem till tio års rökstopp.

Vid snusstopp sjunker pulsen och blodtryck redan under det första dygnet. På sikt förbättras munhälsan och risken för vissa sjukdomar, exempelvis diabetes typ 2, minskar.

Visste du att?

Ett rökstopp kan ha positiva effekter på den psykiska hälsan genom förbättring avseende depression, ångest och stress.

Metodstöd för samtal

Stöd för samtal om tobak och nikotin

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Tobaksbruk (vardpersonal.1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?