Till startsidan

Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga och behandla många sjukdomstillstånd. Hälsovinsten är störst för de som rör sig lite och som går från låg till måttlig dos av fysisk aktivitet.

Ett enstaka pass av fysisk aktivitet på minst måttlig intensitet ger omedelbara effekter som sänkt blodtryck och blodsocker, minskad oro samt förbättrad sömn och kognitiv funktion. Det är heller aldrig för sent att börja och allt du gör spelar roll.

Visste du att?
Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar kognitiv funktion, framför allt för individer 50 år och äldre samt förbättrar skolprestationen hos barn och unga.

Metodstöd för samtal

Stöd för samtal om fysisk aktivitet

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Otillräcklig fysisk aktivitet (vardpersonal.1177.se)

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad metod som används inom hälso- och sjukvården för att stödja patienter till ökad fysisk aktivitet. Metoden används både för att förebygga och behandla sjukdom.

Fysisk aktivitet på recept

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?