Till startsidan
Start /Vård och behandling /Levnadsvanor /Fråga om levnadsvanor

Fråga om levnadsvanor

En av hälso- och sjukvårdens viktiga uppgifter är att främja hälsa och förebygga sjukdom. Ett sätt är att erbjuda patienterna stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

En kort introduktion om hur vi ska arbeta med levnadsvanor.

All hälso- och sjukvårdspersonal med självständig patientkontakt bör kunna:

  • Uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor.
  • Ge enkla råd.
  • Vid behov erbjud alternativt remittera vidare för ytterligare stöd.

Ohälsosamma levnadsvanor är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Ditt samtal gör skillnad!

När ska man fråga?

Arbetet med levnadsvanor sker utifrån olika verksamheters olika förutsättningar. Varje verksamhet fattar beslut om i vilka patientflöden och besökstyper det är relevant, möjligt och genomförbart att samtala om tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor.

Fråga om levnadsvanor - identifiering och bedömning

För att kunna bedöma om det finns ohälsosamma levnadsvanor så måste vi fråga. De frågor vi ska använda är nationellt validerade frågor. Bedömningen visar om levnadsvanan är hälsosam eller ohälsosam.

Hälsosam levnadsvana

Uppmärksamma och stärk

Ohälsosam levnadsvana

Ge information och generella råd

Bedöm patientens motivation och resurser

Erbjud personcentrerad åtgärd

Stöd för samtal om levnadsvanor

Till stöd i samtalet för att identifiera och bedöma patienters levnadsvanor finns ett metodstöd för enkel rådgivning kring levnadsvanor. Det är anpassat för samtal med vuxna.

Metodstöd för samtal om levnadsvanor

Arbetet sker på två nivåer

Arbetet med levnadsvanor är uppdelat på två nivåer.

Grundläggande nivå

Hälso- och sjukvårdspersonal med självständig patientkontakt ska arbeta på en grundläggande nivå och kunna utföra enkel rådgivning.

​På grundläggande nivå ska vi fråga om och uppmärksamma levnadsvanor. Syftet med enkel rådgivning är att väcka intresse för förändring. Om patienten i enkel rådgivning tackar ja till erbjudande om stöd till förändring ska denna leda till åtgärder på fördjupad nivå - behandling av den ohälsosamma levnadsvanan.

Fördjupad nivå

Fördjupad nivå är de åtgärder och den behandling som vi i Värmland ska erbjuda de patienter och brukare som är motiverade och vill ha stöd i att förändra sina levnadsvanor. På fördjupad nivå arbetar vissa medarbetare, exempelvis tobaksavvänjare.​

Utbildningar

Det finns en grundutbildning för all hälso- och sjukvårdspersonal med självständig patientkontakt som ska utföra enkla råd och fördjupande utbildningar för de som ska utföra samtal på fördjupad nivå.

Utbildningar

Checklista för chefer

Checklistan kan användas av chefer som ett stöd att säkerställa att verksamheten arbetar aktivt med levnadsvanor.

Levnadsvanor - checklista för chefer (pdf) Pdf, 29 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?