Till startsidan

WermlandsSmittan

Senaste numret av Smittskydd Värmlands tidning.

Innehåll i WermlandsSmittan nr 1/2022 (pdf) Pdf, 1 MB.

  • Smittskyddsåret 2021
  • Kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2012-2021
  • Kommentarer till kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2021
  • Harpest
  • Source control 
  • Lokalt utbrott av listeria
  • Vårdrelaterade infektioner (VRI)
  • TBE-information säsongen 2022
  • Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
  • Nya medarbetare

WermlandsSmittans arkiv

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats