Värmlandsarkiv

Arkivcentrums fasad.

Värmlandsarkiv är arkivmyndighet för statliga myndigheter i Värmlands län, liksom ett stödorgan åt de värmländska kommunerna i arkivfrågor. Vi fungerar dessutom som regionalt näringslivsarkiv genom föreningen Värmlands Företagshistoria. Läs mer om vår verksamhet.

Man med kikare framför ögonen

Sök i arkiven

Läs mer om vad du kan hitta hos oss, eller sök direkt i olika databaser.

Vy över forskarsalen

Forskarsalen

Här hittar du forskarsalens öppettider och de datum då salen håller stängt.

Bild

Avgifter

Vi tar vanligtvis ut en avgift för tjänster som kopiering, förfrågningar och visningar.

Bild

Kontakt/tillgänglighet

Kontaktuppgifter och anvisningar för att hitta till Värmlandsarkivs kansli.

Samarbete på Värmlandsarkivs kansli

För kommuner

Vi bistår länets kommuner i frågor om arkiv och informationshantering.

Bok med lagklubba

För myndigheter

Vi tar emot, vårdar, tillhandahåller och tillgängliggör statliga arkiv.

Träd och mossa i en skog

För näringslivet

Arkiv från näringsliv och privatpersoner hanteras av Värmlands Företagshistoria.

Skolamateriel, pennor och svart tavla

För skolan

Du som är lärare och elev kan ta del av våra arkiv, helt kostnadsfritt.