Region Värmlands startsida

  • Grupp av människor utomhus i höstnatur
Coronavirus och covid-19 Här finns information om coronaviruset och hur du söker vård. Din omtanke och dina val gör att spridningen av covid-19 bromsas samtidigt som du hjälper sjukvården. Det du gör spelar roll.

Information och tjänster för din hälsa och vård

Råd om hälsa och information om sjukdomar. Kontaktuppgifter till våra vårdcentraler och mottagningar. Logga in för att göra dina vårdärenden.

Har du tagit dina vaccindoser?
Har du tagit dina vaccindoser? Läget med covid-19 har förbättrats i Sverige. Men pandemin pågår fortfarande. Utan skydd riskerar du och andra att bli allvarligt sjuka. Vaccinera dig och stanna hemma om du är sjuk.
Jobba med oss
Jobba med oss Möt våra medarbetare, läs om våra yrken och arbetsplatser, karriärmöjligheter och förmåner. Tillsammans arbetar vi för livskvalitet i världsklass för Värmlands invånare.
Nya CSK
Nya CSK Om- och tillbyggnation av Centralsjukhuset i Karlstad.
Värmlandsstrategin 2040
Värmlandsstrategin 2040 Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut riktningen.
Kriget i Ukraina
Kriget i Ukraina Regionens arbete med anledning av det säkerhetspolitiska läget.
Region Värmlands folkhögskolor Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper.
Vårdgivarwebb Om vård, behandling och samverkan för dig som är vårdgivare.
Resor och trafik Vi arbetar för att hela Värmland ska vara tillgängligt för dig.
Projektmedel, bidrag och företagsstöd Det finns möjligheter till finansiering, stöd och rådgivning.
Till toppen