Till startsidan

Kajsa arbetar som chef på Brysselkontoret

I Bryssel finns Region Värmlands enda utlandskontor. Möt Kajsa Sundström Van Zeveren, chef för Region Värmland European Office. – Mitt jobb är att sätta Värmland på kartan, säger hon.

Går på en gata.

I kontorsbyggnaden på Rue de Luxembourg 3 i Bryssel finns hyresgäster som Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Malmö stad, Region Östergötland och Osloregionens Europakontor.

Huvudsätena för dessa organisationer är utspridda på vitt skilda platser, men närvaron i Bryssel har samma gemensamma nämnare: möjligheten att påverka på plats.
– En stor del av de beslut som fattas på EU-nivå påverkar det som händer på regional nivå. Tittar man på de beslut som finns på kommunernas agendor har runt 50 procent koppling till det som händer i EU. Så det är väldigt viktigt att vi är här och gör vår röst hörd för att få det så bra som möjligt hemma i Värmland, säger Kajsa Sundström Van Zeveren.

Arbetet följer Värmlandsstrategin

Kajsa är chef för Brysselkontoret där även handläggaren Ingrid Jansson arbetar. Kontoret har också alltid en studerande praktikant. Ingrid och Kajsa är två av runt 30 medarbetare inom verksamhetsområdet regional tillväxt på Region Värmland. Deras arbete är starkt knutet till verksamhetsplanen för regional utveckling, i synnerhet Värmlandsstrategin, och består till stor del av omvärldsbevakning.
– Tillsammans med våra strateger hemma i Värmland svarar vi på samråd och remisser och bevakar när frågor som kan vara relevanta för Region Värmland är på gång, berättar Kajsa.

Ett exempel är EU:s nya långtidsbudget för 2021– 2027 som är på förslagsstadiet. En del handlar om sammanhållningspolitiken och regionalfonden, medel som EU fördelar på regional nivå i syfte att stärka den regionala hållbarheten och konkurrenskraften och som delfinansierat många viktiga värmländska satsningar.
– Under en lång tid gjorde vi gemensam sak med andra svenska regionkontor. Vi arrangerade seminarier och skrev gemensamma skrivelser för att trycka på att vi vill ha kvar regionalpolitiken i nästa budgetperiod, så att vi får fortsätta att nyttja fonden till projekt för regional tillväxt i Värmland.
– Nu finns fonden kvar i nästa budget, vilket spelar en enormt stor roll för Värmland, då den är fonden vi nyttjar mest. Tack vare regionalfonden har vi till exempel byggt ut bredbandet i länet.

Vad är fördelen med att vara på plats och påverka?

– Förutom närheten till många viktiga institutioner blir vi del av många viktiga nätverk, formella som informella. Representanter för EU-institutionerna och andra viktiga organisationer är ofta inbjudna till möten och konferenser, vi får förhandsinformation i flera frågor och det är lätt att hitta samarbeten med andra regioner som också är representerade här.

Förutom olika regioner har även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kontor i Bryssel. Allt som allt uppskattar Kajsa Sundström att ett 40-tal svenska regionala företrädare arbetar i den belgiska huvudstaden. Därtill kommer olika intresseorganisationer, som Svenskt Näringsliv och Lantbrukarnas Riksförbund med flera.

– I många frågor är det viktigt att gå ihop med andra för att ge en starkare röst åt det man vill uppnå. Vi samarbetar till exempel mycket med Central Sweden som är regionkontoret för Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län, i frågor som vår framtida regionalfond men också Stockholm–Örebro–Karlstad–Oslo-spåret.
Med ett EU-parlamentsval inom kort är frågan vilken betydelse det har för Kajsas och Ingrids arbete.

– Det kommer att ta tid att lära känna alla nya EU-parlamentariker och bygga relationer med dem. I vilka utskott de hamnar påverkar sedan vårt arbete. Parlamentariker och tjänstepersoner på kommissionen är väldigt öppna för input från oss, till exempel om hur vi arbetar med skoglig bioekonomi eller jämställdhet. Så det är viktiga relationer att bygga.

Var med och startade regionkontoret 2014

För Kajsa Sundström van Zeveren blir 2019 hennes tjugonionde år i Bryssel. Hon menar att jobbet är lika spännande och givande som när hon var med och startade upp regionkontoret 2014.
– Det har varit en fantastisk resa. När man märker att de frågor vi jobbar för är med i ett förslag, då är det en häftig insikt att förstå att man kan påverka. För det är ju vad vårt jobb här handlar om, att sätta Värmland på kartan.

Välkommen att kontakta oss

Region Värmland skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt i regionen. Vi arbetar bland annat med strategisk utveckling inom:

  • Näringsliv
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Forskning och innovation
  • Strategisk utveckling inom internationella relationer (med fokus på EU och Norge)
  • Infrastruktur
  • Bioekonomi, klimat och energi
  • Jämställdhet

Vill du veta mer om hur det är att arbeta med regional utveckling hos oss? Kontakta HR-konsult Anna Lindell på anna.lindell@regionvarmland.se.

Eller sök våra lediga tjänster.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?