Med spetskompetens på kost och nutrition – dietisterna ska bli fler

Medvetet arbete med fokus på kost och nutrition kan bidra till en bättre folkhälsa och förbättra individers livskvalitet. Region Värmland har bestämt sig. Regionen satsar på kost och nutrition och utökar nu med 10 dietister.

Vår spetskompetens gagnar många

– Jag är jättestolt och glad för att vara med på utvecklingsresan som vi gör i Värmland. Vår spetskompetens kommer att komma många fler till gagn, säger samordnande dietist Anne-Li Bjärneryd.

– Vi träffar patienter med kroniska sjukdomar. Vi kan inte ta bort sjukdomen men vi kan minska lidandet betydligt för den enskilde. Patienter ska inte behöva gå med dålig nutritionsstatus och vi som dietister har den spetskompetensen som många behöver, säger Anne-Li Bjärneryd.

Porträtt på Anne-lie.

Kosten är en del i behandlingen

Att arbeta som dietist inom hälso-och sjukvården handlar i mångt och mycket om att hjälpa en enskild individ att må bättre och att klara av sin grundläggande sjukdom på ett bättre sätt med hjälp av kost och nutrition. Emma Nilsson arbetar som dietist i öppenvården och finns till vardags på vårdcentralen Gripen i centrala Karlstad.

– Jag fick upp intresset för hälsa, fysiologi och sjukdomslära under utbildningen och kopplingen mellan hälsa och nutrition. Det är fascinerande vad man kan göra med kosten som en del i en behandling, säger dietist Emma Nilsson.

Porträtt på Emma.

Tio nya tjänster till regionen

Regionen satsar nu på kost och nutrition och utökar nu med 10 dietister. Bakgrunden till satsningen är ett utvecklingsarbete som utgick ifrån att använda dietistresursen på bästa möjliga sätt.

– Vi ser ett behov av att lyfta nutritionsfrågor i hela vårdkedjan. Det innebär också en helt annan arbetsmiljö för våra dietister och blivande dietistkollegor. Det finns möjlighet att bygga vidare på ett bra nätverk där kompetensutveckling och samverkan står i fokus, säger Anne-Li som arbetar som samordnande dietist.

Välkommen dietist!

Vi välkomnar dig som är dietist att tillsammans med oss vara med och driva utvecklingen. Hos oss blir du blir en del i ett nätverk med alla dietister i regionen. Nätverket träffas fyra gånger om året i helgrupp för gemensam kompetensutveckling, föreläsningar och för att prata utvecklingsarbete, gemensamma rutiner och riktlinjer för området. Nätverket hålls samman av samordnande dietist. Vi finns i dag både på vårdcentralerna i länet och på sjukhusen.

Vi erbjuder dig:

  • Handledarutbildning 7 hp
  • Teambaserat arbetssätt
  • Mentorskap eller yrkesmässig handledning från erfaren dietistkollega
  • Kompetensutveckling vid behov, med särskild prioritet inom de teamen där du som dietist har huvudansvar
  • Möjlighet att driva utveckling och själv forma din roll och uppgift
  • Regelbunden kompetensutveckling
  • Hälsofrämjande arbetsplatser och friskvårdsbidrag
  • Alla våra förmåner som anställd i Region Värmland 

Vilken tjänst passar dig?

Vi har just nu flera nya tjänster att söka. Här hittar du dem:

Tjänster som dietist inom bland annat psykiatri publiceras kommande vecka. Utöver utökningen med tio tjänster annonseras också några vakanta tjänster. 


Kontakta oss!

Låter det som ett intressant arbete hos oss i Region Värmland? Funderar du över någonting i arbetet? Kontakta samordnande dietist Anne-Li Bjärneryd.

Telefon: 010-831 51 71.

E-post: Anne-Li.Bjarneryd@regionvarmland.se

Du kan också kolla in respektive tjänst och kontakta den som är kontaktperson för respektive tjänst. Vi hörs!