Till startsidan

Arbetsterapeut

Välkommen arbetsterapeut! Utveckla din roll tillsammans med oss.

Arbetsterapeut testar skena

Att arbeta som arbetsterapeut inom Region Värmland innebär valmöjligheter då det finns ett stort utbud av arbetsplatser att välja på. Du kan arbeta inom primärvård, habilitering eller på sjukhus, du kan också arbeta i team, i gruppverksamhet eller med individanpassade behandlingar. Som arbetsterapeut i Region Värmland ges ett stort eget ansvar där målet är att ge patienterna verktyg för att få vardagen att fungera.

Vi erbjuder dig:

Karriärutveckling

Din kompetens gör oss starka. Kolla vår karriärutvecklingsmodell. Pdf, 4 MB.

Arbetsterapeuter i arbetssituation

Hjälp till en meningsfull vardag

Anna, Jennifer och Sandra arbetar som arbetsterapeuter och är kollegor på barn- och ungdomshabiliteringen och berättar att det känns betydelsefullt att kunna hjälpa patienter med att få en meningsfull vardag. Det gör de bland annat genom att bidra med sina olika kompetenser.

– Vi i teamet kan bidra med våra olika kompetenser för att skapa bästa förutsättningar för barnet. Det är ett spännande och varierande jobb, ingen dag är den andra lik.

Arbetsterapeut Yvonne i sitt arbete

Insatserna gör skillnad för patienterna

Yvonne arbetar som arbetsterapeut på vuxenhabiliteringen i Karlstad. Att jobba som arbetsterapeut är varierande och genom olika insatser gör man skillnad för patienterna i deras vardag.

– Det med bästa att jobba som arbetsterapeut är att jobba med och träffa människor i olika sammanhang, såväl patienter som att arbeta i team. Arbetsuppgifterna är varierande när det gäller patientbesök i olika miljöer, insatser och utvecklingsarbete.

– Jag har samtal med patienten om hens behov, förväntningar och mål. Utifrån patientens berättelse och min bedömning med bland annat bedömningsinstrument ger jag sedan mina insatser. Det kan till exempel vara stöd för tydliggörande struktur i vardagen, energibalans i vardagen och utprovning av kognitiva hjälpmedel.

– Det är meningsfullt när mina insatser gör skillnad för patienten.

Roudaw jobbar som arbetsterapeut
Roudaw jobbar som arbetsterapeut – Meningsfullt när jag får stötta i rehabilitering och ser att patienten utvecklas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?