Centralsjukhuset Karlstad

Centralsjukhuset Karlstad fungerar både som länssjukhus för hela Värmland och som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga.

Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler

För är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittsprdning av det nya coronaviruset. Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna. De patienter som behöver någon med sig vid besök i vården (till exempel barn, funktionshinder, svårt besked etc) får ha med sig en närstående eller ledsagare som inte har luftvägssymtom. 

Besöksförbud på samtliga vårdavdelningar

Det innebär också att det inte är möjligt att besöka en vän eller anhörig som är inlagd på en vårdavdelning. Undantag kan göras för närstående till kritisk sjuka patienter om besökaren inte har luftvägssymtom. 

Hjälp oss så vi kan hjälpa dig

När du kommer till oss får du frågor om du har luftvägssymtom. Det är viktigt att du tar ansvar och säger som det är. Vi måste hjälpas åt att skydda varandra.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för din mottagning.

Flygfoto över Centralsjukhuset i Karlstad.

Vid Centralsjukhuset Karlstad finns den högspecialiserade vården, vård som de allra flesta behöver vid få tillfällen i livet. Det finns ett tjugotal olika specialiteter bland annat för ögon, hud, gynekologi, njurmedicin, barnmedicin, kirurgi, PCI samt onkologi. Det finns cirka 500 vårdplatser. På sjukhuset finns cirka 3 800 anställda varav cirka 500 läkare, 1300 sjuksköterskor och barnmorskor, 80 fysioterapeuter, 750 undersköterskor, 750 laboratoriepersonal, 255 vårdadministratörer och 350 servicemedarbetare. 

Varje år ...

  • Besöker cirka 67 200 akutmottagningen
  • Skriver vi in cirka 35 000 patienter
  • Besöker cirka 360 200 patienter sjukhusets olika mottagningar
  • Har ambulanssjukvården Karlstad cirka 14 300 ambulansuppdrag och en total körsträcka 55 100 mil
  • Utför vi cirka 19 900 (oplanerade 4 160, planerade 15 760) operationer
  • Sker cirka 2 700 förlossningar 
  • Tillagar sjukhusköket 949 000 måltider

Allt sker på en lokalyta på cirka 208 900 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 26 fotbollsplaner.