Centralsjukhuset Karlstad

Centralsjukhuset Karlstad fungerar både som länssjukhus för hela Värmland och som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga.

Begränsat tillträde och besöksrestriktioner

För är att minska risken för spridning av covid-19 har vi begränsat tillträde och besöksrestriktioner till våra vårdcentraler och sjukhus.

Flygfoto över Centralsjukhuset i Karlstad.

Vid Centralsjukhuset Karlstad finns den högspecialiserade vården, vård som de allra flesta behöver vid få tillfällen i livet. Det finns ett tjugotal olika specialiteter bland annat för ögon, hud, gynekologi, njurmedicin, barnmedicin, kirurgi, PCI samt onkologi. Det finns cirka 500 vårdplatser. På sjukhuset finns cirka 3 800 anställda varav cirka 500 läkare, 1300 sjuksköterskor och barnmorskor, 80 fysioterapeuter, 750 undersköterskor, 750 laboratoriepersonal, 255 vårdadministratörer och 350 servicemedarbetare. 

Varje år ...

  • Besöker cirka 67 200 akutmottagningen
  • Skriver vi in cirka 35 000 patienter
  • Besöker cirka 360 200 patienter sjukhusets olika mottagningar
  • Har ambulanssjukvården Karlstad cirka 14 300 ambulansuppdrag och en total körsträcka 55 100 mil
  • Utför vi cirka 19 900 (oplanerade 4 160, planerade 15 760) operationer
  • Sker cirka 2 700 förlossningar 
  • Tillagar sjukhusköket 949 000 måltider

Allt sker på en lokalyta på cirka 208 900 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 26 fotbollsplaner.