Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Kontakt med vården / Rökfri miljö inom Region Värmland

Rökfri miljö inom Region Värmland

Region Värmland strävar efter att kunna erbjuda en helt rökfri miljö för patienter, medarbetare och andra personer som vistas i och runt byggnader där vi har verksamhet.

Enligt riktlinjen Rökfritt Region Värmland ska det vara rökfritt i och i anslutning till alla byggnader där regionen har verksamhet. För alla verksamheter gäller att det ska vara rökfritt inomhus och i närheten av bland annat entréer, balkonger och friskluftsintag.

Större rökfritt område vid Centralsjukhuset

Från och med slutet av maj 2024 utökar vi de rökfria områdena till att gälla hela områden. Det gäller till att börja med vid Centralsjukhuset i Karlstad och Regionens hus i Karlstad. Där är hela områdena rökfria, inklusive parkeringsplatser. Utökat rökfritt område gäller från och med 30 maj 2024.

Om du vill röka behöver du gå utanför området. I utkanten av det rökfria området finns skyltar och askkoppar. När du passerat skylt och askkopp är det inte tillåtet att röka varken cigaretter, e-cigaretter eller andra rökverk. Snusning är tillåten.

Karta från Centralsjukhuset i Karlstad

I slutet av maj plockas rökkurer bort från området runt Centralsjukhuset i Karlstad. Samtidigt blir det rökfritt i hela området. Skyltar och askkoppar sätt upp i anslutning till de rökfria områdena. Klicka på bilden så får du upp en större karta som visar var det finns askkoppar.

Rökfri miljö skyddar hälsan

Rökfri miljö handlar om rätten till bästa möjliga hälsa för alla och en säker vårdmiljö. Rökfri miljö är infört för att skydda patienter, besökare och medarbetare mot negativa hälsoeffekter orsakade av rökning. Region Värmland ska främja hälsa och förebygga sjukdom. Alla som vistas i närheten av våra verksamheter ska kunna göra det utan att utsättas för passiv rökning eller röklukt. Många mår riktigt dåligt av att mötas av rök och kan i vissa fall behöva vård.

Att rökning blir mindre synligt kan även hjälpa dem som vill sluta röka och bidra till att färre unga börjar röka.

Det är också Region Värmlands skyldighet enligt tobakslagen och arbetsmiljölagen att säkerställa en rökfri miljö.

Rökfritt enligt lag

Enligt lagen om tobak och liknade produkter (SFS 2018:2088) är det förbjudet att röka vid entréer till regionens verksamheter där du som besökare har tillträde, som till exempel sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, familjecentraler, folkhögskolor. Det är även förbjudet att röka vid busshållplatser, taxizoner och järnvägsperronger.

Tobaksfri i samband med operation

Att använda tobak i samband med operation kan medföra allvarliga komplikationer. Patienter som ska opereras bör vara rökfria fyra till åtta veckor före och efter operation. Rökande patienter erbjuds tobaksavvänjning inför operation.

Möjlighet till hjälp för att sluta röka och snusa

Det finns i dag effektiva metoder och läkemedel för att stödja den som vill bli tobaksfri. Det finns stöd att få via sluta röka-linjen och via appen Vård i Värmland.

På 1177.se finns mer information om rökning och snusning, hur du kan sluta röka och snusa och var du får tobaksavvänjning:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?