Till startsidan

Jobba med oss på akutkliniken

Akutkliniken består av flera enheter som tillsammans jobbar för patienterna i det akuta omhändertagandet. Vi bedömer och behandlar akuta sjukdomar eller skador dygnet runt, året om.

Stående möte i korridor.

Förutom akutmottagningen i Karlstad så ansvarar vi även för patienthotellet, vårdplatskoordinatorer och en allmänmedicinsk sektion. Vi samverkar med medicinkliniken runt en läkarbil som åker hem till patienten för bedömning och behandling i syfte att kunna undvika ett besök på akutmottagningen alternativt undvika en inläggning.

Akutmottagningen Karlstad

På akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor samt värdar i team runt patienten. Vi är över 120 anställda som tillsammans bemannar akutmottagningens olika sektioner och funktioner. Vissa funktioner bemannas av personal med specifik inskolning och/eller utbildning. Hos oss har du som omvårdnadspersonal möjlighet att växa i din yrkesroll tillsammans med kollegor och mentorer som ser till att akutmottagningen skall vara en trygg miljö att utvecklas inom. Vi har en kompetensstege som gör att vi alltid jobbar med seniora kollegor oavsett tid på dygnet. Utöver detta har vi också operativa ledare i vården i form av en ledningssjuksköterska dag och kväll veckans alla dagar.

Vi erbjuder betald specialistutbildning inom akutsjukvård. Utbildningarna bedrivs på flera studieorter i Sverige. För dig som är intresserad av att jobba inom ambulanssjukvård så har vi ett bra samarbete med ambulanssjukvården och kan erbjuda anställning för dig som vill skaffa dig viktiga erfarenheter inför ett framtida arbete inom ambulanssjukvården.

För sjuksköterskor är vi en praktikplats inom ramen för akutkursen på Karlstads universitet och ser samtidigt positivt på om du är intresserad av att hospitera hos oss under praktik på annan avdelning. Akutsjukvården bedrivs i delvis renoverade lokaler men i framtiden kommer vi vara en del av det nya akuthuset som planeras stå klart år 2032. Fram till dess har vi många spännande utvecklingsprojekt på gång.

På vår klinik ser vi positivt på rotationstjänstgöring - vi ser det som ett bra sätt att bygga kompetens mellan olika verksamhetsområden. Idag har vi etablerade rotationer med:

  • kirurgavdelning
  • hjärt- och akutmedicin
  • intensivvårdsavdelningen
  • ambulanssjukvården
  • andra öppenvårdsmottagningar på Centralsjukhuset.

Våra sektioner

På de olika sektionerna så jobbar vi i team sjuksköterska/undersköterska tillsammans med jourhavande läkare från respektive klinik. Här nedan beskriver vi de tre stora sektionerna som vi har dygnet runt.

Här tar vi hand om patienter som söker för symtom som kan orsakas av olika medicinska tillstånd exempelvis andningsbesvär, bröstsmärta, infektioner och mycket mer.

Den vanligaste sökorsaken på kirurgen är olika typer av buksmärta, skador på huvud, urinproblem och infektioner bland mycket annat.

Sjuksköterska tillsammans med undersköterska tar tillsammans hand om patienter som söker akuten på grund av misstanke om olika frakturer eller stukningar. På denna sektion kan man som omvårdnadspersonal även jobba mycket självständigt med exempelvis gipsning där vi har särskild utbildning kring detta.

Distriktssköterskor tillsammans med specialist i allmänmedicin jobbar på denna sektion för att ta hand om mindre kritiska tillstånd. Och på egen han omhänderta dessa eller göra en insats i det akuta läget för att sedan hänvisa fortsatt behandling till patientens vårdcentral.

Utöver sektionerna så har vi exempelvis larmmottagande team som tar hand om de mest kritiska patienterna som söker till oss oavsett specialitet. Vi är mottagande sjukhus för de flesta patienterna i regionen som är utsatta för stort yttre våld, det vi kallar trauma. För att jobba med de mest kritiska patienterna så erhåller man särskild inskolning och utbildning innan man självständigt kan börja arbeta med denna kategori patienter.

Vi koordinerar även hela regionens vårdplatser med hjälp av de vårdplatskoordinatorer som är lokaliserade på akutmottagningen och jobbar med rotationstjänstgöring mot andra kliniker.

Patienthotellet

Här bedrivs hotellverksamhet för patienter som av medicinska skäl behöver viss behandling men inte behöver ligga inlagd på sjukhuset. Alternativt patienter som annars hade fått resa långa sträckor för att exempelvis gå på olika typer av behandlingar eller ingrepp. Hotellet har såklart en egen resturang med en mycket uppskattad lunchrestaurang.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?