Till startsidan

Jobba med oss på anestesi, operation och intensivvård

Vi ser till att alla som behöver får planerad och akut vård som kräver operationsinsatser, intensivvård och smärtlindring.

Tre operationspersonal kring en patient.

Operation och smärtlindring

Vi tar hand om patienter som behöver vård som rör områdena kärl- endokrin- och gastrokirurgi, ortopedi, gynekologi, obstetrik, öron- näs- och halskirurgi, urologi samt internmedicin. Våra medarbetare hjälper även övrig sjukvård med patienter som har behov av smärtlindring och bedövning dygnet runt. Här arbetar bland annat läkare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor.

Intensivvård

På våra intensivvårdsavdelningar ser vi till att intensivvårdspatienter som tillhör sjukhusens olika avdelningar får den vård som behövs. Till oss kommer de svårast sjuka patienterna som behöver övervakning, avancerad behandling och omvårdnad dygnet runt. På sjukhusen i Arvika och Torsby finns även hjärtintensivvårdsplatser. Här arbetar bland annat läkare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Vi tar också hand om traumautbildning och all organdonation i Värmland.

Smärtcentrum

Smärtcentrum är en specialistmottagning på Centralsjukhuset i Karlstad som har ett länsövergripande uppdrag. Vi utför kartläggningar, bedömningar och lämnar behandlingsförslag till patienter med akuta eller långvariga smärttillstånd inom öppen- och slutenvården. Här arbetar smärtläkare, smärtsjuksköterskor, fysioterapeuter, psykolog, rehabiliteringskoordinator ovh vårdadministratörer. Vi erbjuder utbildning, konsultationer och handledning till andra vårdgivare. 


Söker du kontaktuppgifter till vården?

1177.se finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?