Till startsidan

Jobba med oss på hälso- och sjukvårdens ledningsstöd

Verksamhetsområdet hälso- och sjukvårdens ledningsstöd har i uppdrag att stödja ledningsarbetet i hälso- och sjukvården.

Vi har även uppdraget att bidra till systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete inom ramen för Region Värmlands ledningssystem för kvalitet. Vi förser hälso- och sjukvårdens ledning med adekvat och kompetent metodstöd i förvaltning, utvecklings- och förbättringsarbeten på lokal och övergripande nivå. I verksamhetsområdet ingår en klassifikationsenhet och enheten för utveckling och användarstöd patientjournal samt vårdvalsenheten. I området arbetar också ledningsstrateger, utvecklingsledare, systemförvaltare och områdessekreterare.

Verksamhetsområdet är organiserat i linje till hälso- och sjukvårdschefen. Chef för verksamhetsområdet är biträdande hälso- och sjukvårdschef som ingår i hälso- och sjukvårdsledningen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?