Till startsidan

Jobba med oss på hjärt- och akutmedicin

Vi tar hand om hjärtpatienter och patienter med akutmedicinska tillstånd som behöver kortare vårdinsatser.

Två vårdpersonal.

Vårt verksamhetsområde bedriver hjärt- och akutmedicin motsvarande länsnivå på Centralsjukhuset i Karlstad. I Karlstad, Kristinehamn och Säffle finns också verksamhetsområdet representerat på länsdelsnivå. 

Vid Centralsjukhuset i Karlstad finns två vårdavdelningar, stor mottagningsverksamhet och PCI-verksamhet.

Avd 56

Avdelningen är uppdelad i medicinsk akutvård (Mava) och lungmedicin. Fyra vårdgrupper tar hand om avdelningens drygt 20 vårdplatser. Tre av grupperna har endast enkelrum. En vårdgrupp på MAVA-sidan är en sal med plats för sex patienter som i första hand beläggs med patienter med längre personligt hjälpbehov.

MAVA tar emot patienter från akutmottagningen som inte kräver vård på specialistavdelning och färdigbehandlar majorieten av dessa. Patienterna har varierande diagnoser som ibland kräver stort övervakningsbehov. Det finns möjlighet till hjärt- och saturationsövervakning på alla vårdplatser på dessa två vårdgrupper. Mava har ett nära samarbete med endokrin- och diabetescentrum genom att nyupptäckta diabetiker i behov av slutenvård och patienter med ketoacidos vårdas där.

Lungmedicindelen på avd 56 är länets specialistenhet för inneliggande lungmedicinska patienter. På två av vårdgrupperna vårdas patienter med bland annat KOL, pneumothorax (sammanfallen lunga), pleuravätska och lungfibros.

Avd 57

Hjärtsjukvård, kardiologi, är avdelningens specialitet. Sammanlagt finns det 23 vårdplatser/enkelrum på avdelningen. Avdelningen delas in i tre grupper och en fristående dagvårdsenhet

Nivå 2/HIA tar emot instabila patienter såsom lungödem, ihållande extrem bradykardi, patient med hjärtstopp, havererad PCI samt långvarig IVA-vård. På rummen finns det en fast hjärtövervakning och även ischemiövervakning. Patienter som behöver respiratorvård flyttas till IVA.

Eftervården tar hand om stabila patienter. Det kan till exempel vara hjärtinfarktobservation, angiopatienter, hjärtsviktsobservation, pre- och postoperativ vård i samband med pacemakerinläggning, by-passopererade, arytmibehandling, elkonvertering, medicininställning med mera.

Dagvården tar emot patienter som skall genomgå en coronarangiografi, kranskärlsröntgen, och eventuell poliklinisk PCI under dagen. Dagvården har 4-8 platser för sin planerade verksamhet. Hit kommer också patienter som ska genomgå elkonvertering och pacemakeroperation.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?