Till startsidan

Jobba med oss på kansliavdelningen

Kansliavdelningen svarar för övergripande administration med fokus att säkerställa lagstiftade myndighetsfunktioner.

Medarbetare samtalar stående vid ett skrivbord.

I arbetsuppgifterna ingår att hålla ordning och reda på handlingar, så att dessa hanteras enligt gällande lagar på ett kvalitetssäkrat och strukturerat sätt.

Vi ger också administrativt stöd till de yttersta beslutsfattarna, den politiska ledningen och leder Region Värmlands ärende- och beslutsprocess.

Vi arbetar också med

  • Inköpsprocessen
  • Säkerhet och beredskap
  • Miljö
  • Juridik
  • Informationssäkerhet
  • Internationella frågor
  • Uppdrag som personuppgiftsombud
  • Vårdval och kontakt med anslutna privata vårdgivare

Avdelningen består av följande enheter:

  • Informationshanteringsenheten
  • Utredningsenheten
  • Sekretariatet
  • Säkerhets- och beredskapsenheten
  • Upphandlings- och avtalsenheten

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?