Till startsidan

Jobba med oss på medicinsk teknik

Medicinsk teknik bistår verksamheter inom hälso- och sjukvården med medicinteknisk kompetens. Vi ansvarar för att medicintekniska utrustningar och system som används inom vården är säkra att använda.

Operationsapparat.

Vi som arbetar här är specialiserade inom medicinsk teknik. Vi ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll samt systemförvaltning av medicintekniska utrustningar och system. Vi deltar vid inköp och ansvarar för installation och avveckling. Vi medverkar inom regionens kunskapsstyrning kopplat till processen för ordnat införande av ny medicinteknik. Vi bidrar också med teknikstöd till verksamheter i frågor rörande medicinsk teknik.

Länsuppdrag i hela Värmland

Medicinsk teknik är en spännande arbetsplats med brett arbetsområde. Vårt uppdrag som omfattar hela hälso- och sjukvården sträcker sig över hela länet. Vi har personal på länets tre sjukhus (Karlstad, Torsby och Arvika).

Vi hanterar hela livscykelprocessen för såväl medicintekniska utrustningar som system. Vår ambition är att hålla hög kompetens på verksamhetskritiska utrustningar och system, då kan vi utföra underhåll och systemstöd i egen regi vilket ger korta ledtider, kortare stilleståndstider som bidrar till kostnadseffektivitet och effektiv vård.

Exempel på verksamheter med verksamhetskritiska utrustningar är radiologi, operation, IVA, dialys, sterilcentral, hjärtmedicin, med flera.

Exempel på länstäckande verksamhetskritiska system är patientövervakning, PACS (radiologi, patologi, multimedia), Ekg.

Vi arbetar i team

Vi inom medicinsk teknik arbetar i team inom olika specialistområden. Här arbetar medicintekniska ingenjörer, förvaltningsledare, systemförvaltare och administrativ personal tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Det innebär att vi hjälper varandra såväl mellan roller, som specialistområden. Genom att kombinera våra unika kunskaper och erfarenheter inom olika områden kan vi lösa komplexa utmaningar och leverera kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar till vårdens verksamheter.

Kompetensutveckling är viktigt för oss

Vi uppmuntrar till kompetensutveckling. Det tar flera år att bli en fullfjädrad specialist inom någon av våra teknikgrenar. För en hel del utrustningar och system krävs leverantörsutbildningar för att få full access till de serviceprogram som krävs. Dessa utbildningar är en del av arbetet och sker hos våra leverantörer. En del leverantörsutbildningar sker i Sverige, andra i något land inom EU eller USA.

Vi arbetar internt med aktivt medarbetarskap och arbetar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Vi värderar och prioriterar god arbetsmiljö, våra medarbetare är vår viktigaste resurs, att du trivs på jobbet är viktigt för oss.

Individuellt anpassad inskolning

Som nyanställd hos oss får du initialt en allmän inskolning och därefter en mer nischad inskolning beroende på teknikgren. Efter inskolningen finns driftledare, verksamhetschef och kollegor inom teknikområdet som ett stöd i din fortsatta yrkesroll.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?