Till startsidan

Jobba med oss på neurologi- och rehabiliteringskliniken

Vi är något så ovanligt som en fristående neurologiklinik, faktiskt den enda i Sverige utanför universitetssjukhusen. Kliniken är liten men rymmer två specialiteter - neurologi och rehabiliteringsmedicin.

Två medarbetare med sätter på sig plastförkläden.

Hos oss på neurologi- och rehabiliteringskliniken kan du få ta emot en patient från IVA, vara med hela vägen när patienten kämpar för att sitta upp på sängkanten, pussar frun för första gången efter insjuknandet och till slut går ut från avdelningen - med allt vad det innebär av toppar och dalar under vårdtiden. Blandningen av urakut vård och vård över längre tid gör att vi har ”lite av allt det göttiga i påsen” som en medarbetare sa.

Att kliniken är liten men samtidigt fristående, ser vi som en fördel. Korta beslutsvägar och tätt samarbete ger oss fina möjligheter att snabbt följa med i utvecklingen av vården. Vi har två vårdavdelningar och en öppenvårdsmottagning på sjukhuset. I centrala Karlstad har vi en öppenvårdsmottagning, det vi kallar dagrehab.

Neurologi

Inom neurologin ansvarar vi för både neurologi- och strokevård. Vi är länsövergripande med tre sjukhus, Arvika, Torsby och Centralsjukhuset i Karlstad. Hos oss finns specialister och egna ST-läkare. Tillsammans ansvarar de för både vårdavdelningar och öppenvårdsmottagningen. Många av våra sjuksköterskor har genomgått internutbildning via universitetet eller kliniken inom neurologi och stroke vilket vi försöker erbjuda alla medarbetare.

Kliniken har en egen jourlinje på akuten, vilket säkerställer att patienter med neurologiska besvär kan få specialiserad bedömning redan på akutmottagningen. Egen dygnet-runt-jour finns även tillgänglig via telefon i händelse av frågor rörande våra mest akuta behandlingar.

Vi har också trombolysjour dygnet runt som hjälp vid framför allt Rädda hjärnan-larm. Vi samarbetar främst med Örebro när det gäller trombektomi men också Sahlgrenska och Akademiska sjukhuset.

Inom kliniken drivs flera forskningsstudier och vi har flera specialister som forskar på deltid.

Rehabiliteringsmedicin

Inom rehabmedicin har vi både specialister och ST. Tillsammans ansvarar de för hjärnskaderehabilitering både på vårdavdelning och en öppenvårdsmottagning. För att kunna ge patienten bästa möjliga rehabilitering sker det i samarbete med olika kompetenser som fysioterapeut, arbetsterapeut, neuropsykolog och kurator.

Våra rehabmedicinare ansvarar även för läkarbemanningen på Frykcenter, ett rehabcenter i Torsby, där de arbetar några dagar per vecka. Försäkringsmedicin är också ett mindre uppdrag.

Vi anställer våra egna ST samt underläkare inför ST.

En neurologi- och rehabiliteringsavdelning där vi vårdar personer med neurologiska symtom och diagnoser samt rehabiliterar personer med förvärvade hjärnskador. Vi tar emot personer med neurologiska symtom direkt från akuten och ibland neurologmottagningen, och har även planerade inläggningar från hemmet direkt till avdelningen. På dedikerade vårdplatser har vi personer som behöver hjärnskadeteamets kompetens för sin rehabilitering.

I avdelningens olika team ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, musikterapeut, kuratorer, neuropsykologer, dietist och logopeder.

Vi följer rörelsemönster hos våra patienter med Parkinson, ger behandlingar till olika neurologiska sjukdomar, förbereder för PEG-inläggningar, utför PEF-kontroller för att utvärdera hur lungkapaciteten är hos vissa av våra patienter. Vi utför rehabilitering hos personer med förvärvade hjärnskador som varit i till exempel bil-, fall- och cykelolyckor, drunkningstillbud, stroke med mera. Vi rehabiliterar personer med höga spinalskador där vi ofta har avancerad vård som trachestomier, ventilatorbehandling och hostmaskin. Här sker också utbildning av personliga assistenter innan utskrivning från avdelning sker.

För att få fördjupad kunskap i akut neurologi och hjärnskaderehabilitering har vi utbildningar på avdelningen.

Avdelningen är klinikens strokeenhet och ligger i samma hus som akuten, röntgen, lab, IVA och helikopterplattan – allt för att på bästa och snabbaste sätt kunna omhänderta stroke- och TIA-patienter i ett akut skede. Rädda hjärnan-larm är en stor del av vår akuta verksamhet och där vi har beredskap dygnet runt med internutbildade sjuksköterskor och jourläkare. Vi arbetar också med rehabilitering i nära samarbete med flera andra professioner. På avdelningen finns enkelrum samt en flersal.

Vi arbetar utifrån arbetsmodellen Patientnärmre vård. I anslutning till avdelningen finns en strokemottagning för uppföljning av stroke- och TIA-patienter som bemannas av sjuksköterskor som även arbetar på avdelningen. Vi kan även erbjuda tidig understödd utskrivning genom vårt mobila stroketeam.

Här finns ett team av undersköterskor och sjuksköterskor. Undersköterskorna är ansvariga för receptionen, handräcker och tar blodprover vid lumbalpunktioner. Undersköterskorna har också egna mottagningar för till exempel suturtagning, blodtryck och EKG. Sjuksköterskorna är ansvariga för olika diagnoser: Parkinson sjukdom, där sjuksköterskorna startar upp och planerar avancerad behandling med pump, huvudvärk, MS, MNS, epilepsi, hjärntumör, Huntingtons sjukdom där man inom varje diagnos ansvarar för att utveckla arbetssätt, information att lämna ut till patienterna och internt utbilda kollegorna.

Vi har infusionsdagar flera dagar under veckan, där en eller två sjuksköterskor ger infusionsbehandlingar till exempel mabthera och IVIG. Patienterna sitter i bekväma fåtöljer under stor del av dagen när de får sina droppbehandlingar.

Som sjuksköterska inom vår öppenvård finns stora möjligheter att utvecklas inom sitt område till exempel genom ansvar för specifika diagnoser och ge behandlingar som botulinumtoxin och SPG vid huvudvärk.

Inom neurologi har vi teambaserat arbetssätt runt de stora diagnoserna. Där är sjuksköterskan den sammanhållande parten som planerar vården tillsammans med övriga i teamet. De flesta team består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Läkare är med i teamen utifrån sin specialinriktning. I vissa av våra team har vi fler professioner som ingår i teamen, som är byggda utifrån patientens behov.

Hos oss får du internutbildning av dina kollegor på mottagningen som en start. När du valt diagnos som du är intresserad av får du bygga på din kunskap i samarbete med övriga som arbetar inom samma område. Vi har en liberal syn på utbildning och fortbildning inom vårt respektive område.

Kuratorerna på kliniken är organiserade inom mottagningen men arbetar övergripande mot alla verksamheter inom kliniken (avdelning 34 och 59, neurologi- och rehabiliteringsmottagningen och dagrehabiliteringen). Kuratorerna arbetar i olika tvärprofessionella team inom öppen- och slutenvården, deltar i utbildning och utveckling inom olika diagnoser.

Eftersom många av diagnoserna vi arbetar med är kroniska för patienterna är patient- och närståendeutbildningar en del av det vi arbetar med. Här använder vi den norska modellen ”læring og mestring” med fina resultat. De medarbetare som arrangerar utbildningarna går samtalsledarutbildning och på sjukhusen finns ett övergripande stöd inom utbildningsmodellen.

På mottagningen genomförs både läkemedelsstudier och akademiska studier där sjuksköterskor på mottagningen arbetar delar av sina tjänster som forskningssjuksköterskor och deltar regelbundet i regionens nätverk för forskningssjuksköterskor.

Dagrehabiliteringen är den del av klinikens verksamhet som inte finns inom sjukhusområdet. Verksamheten ligger i stället i stadsdelen Haga i centrala Karlstad. Här tar vi hand om patienterna efter det akuta skedet. Mottagningens team består av sjuksköterska, läkare, undersköterska, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Största delen av rehabiliteringen sker på mottagningen utifrån rehabiliteringsplaner men ibland vid hembesök. Många patienter kommer flera gånger i veckan. De största grupperna av patienter är stroke, MS, commotio, traumatiska hjärnskador och andra neurologiska sjukdomar. Patienterna kommer på remiss från övriga kliniken.

Hitta ditt skäl #365
Hitta ditt skäl #365 Vi kan hitta olika skäl varje dag för att jobba i Region Värmland. Välkommen att hitta ditt skäl!

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?