Till startsidan

En fortbildningsinjektion att vara PTP-handledare

På psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård arbetar Eva Nahnfeldt som legitimerad psykolog med specialistfunktion. Mottagningen arbetar med förebyggande och hälsofrämjande vård och samverkar mycket med BVC och MVC.

Porträtt.

– Det är otroligt meningsfullt att komma in tidigt när man arbetar med barn och familjer, säger Eva. Även med mindre insatser kan man se stor förändring när vi fångar upp oro och ohälsa tidigt i processen.

– Det är en drivkraft och tillfredsställelse i varje ärende där det varit kämpigt att ha kunnat hjälpa till i byggandet av en hälsosam relation mellan förälder och barn och se att barnet har det bra och får det lättare i sin uppväxt.

Specialistfunktionen utvecklar verksamheten

Efter att ha arbetat några år som psykolog, ville Eva utveckla sig vidare och valde att läsa till specialist. Nu arbetar hon halva tiden som klinisk psykolog och halva tiden med specialistfunktion som bland annat innebär ett ansvar för metodutveckling, mottagandet av PTP-psykologer men också en mentorsfunktion gentemot kollegorna.

– Specialistfunktionen ger möjlighet att lyfta blicken och tid för utveckling av vår verksamhet, säger Eva. Psykologer är en förhållandevis liten yrkesgrupp inom Region Värmland. Specialistpsykologer kan förhoppningsvis bidra till att tydliggöra psykologers kompetens och bidrag inom landstinget.

Handleder och vägleder PTP-psykologer

Eva är handledare för PTP-psykologer som hon träffar minst en timme i veckan för handledning. PTP-psykologen tar med sig de ärenden den vill diskutera.

– Det är en verklig fortbildningsinjektion att vara PTP-handledare eftersom det är ett ömsesidigt kunskapsutbyte där jag får del av färska teorier från psykologutbildningen.

Utbildningen till psykolog är teoritung och under PTP-perioden ska den omsättas i praktik. Eva uppmuntrar till att gå bredvid mer erfarna kollegor eftersom det är en unik chans att lära sig och ta del av andras erfarenhet.

– Under PTP-perioden ska man finna sin roll som psykolog, men även sätta gränser för att hålla en hel karriär. Behovet kommer alltid vara större än resurserna och som psykolog måste man hitta sitt sätt att förhålla sig till det.

– Som PTP-handledare blir jag glad när PTP-psykologen känner att den valt rätt yrke – att det är kul att vara psykolog.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?