Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Bild och form / För dig som verksam inom bild och form / Projektstöd, stipendier och nationellt utbyte

Projektstöd, stipendier och nationellt utbyte

Här kan du som är verksam inom området läsa mer om projektstöd, stipendier och internationellt utbyte.

Regionala och nationella organisationer

Kulturpoolen

Kulturpoolen är en mötesplats för producenter och konsumenter inom kulturområdet i Värmland. Här kan kontakter knytas för samarbeten, uppdrag och inköp. Kulturpoolen är skapad av Region Värmland.

kulturpoolen.se

Kulturrådet

Kulturrådet är en statlig myndighet som delar ut stöd/bidrag och sprider kunskap.

"Alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet. Det är grunden för vårt uppdrag som statlig myndighet. Uppdraget utgår från de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat."

kulturradet.se

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen. Myndighetens övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur. Konstnärsnämnden ska också analysera och sprida kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor och bevaka trygghetssystemens utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet.

konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden IASPIS

IASPIS är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Uppdraget är att arbeta med internationalisering på flera sätt i syfte att öka och fördjupa kontakterna mellan svenska konstnärer och internationella institutioner, konstnärskollegor, publik och marknader med mål att bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och inkomstmöjligheter.

konstnarsnamnden.se/iaspis

Myndigheter som arbetar med offentlig konst

Statens Konstråd

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.

statenskonstrad.se

Medlemsorganisationer och kollektivverkstad

KRO

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer. Här kan du läsa om konstnärspolitik och konstnärernas villkor, hitta arvodesrekommendationer och avtalsmallar bland annat.

kro.se

KC Konstnärscentrum är en centrumbildning med kunskap och erfarenhet inom bildkonstområdet. Genom att förmedla konstnärliga uppdrag, främja konstnärlig verksamhet och stötta konstnärer i deras yrkesaktiva roll skapar vi nya möjligheter för konsten. Organisationen är aktiv i hela landet, och våra viktigaste arbetsområden är gestaltningsuppdrag i offentliga miljöer, uppdrag inom skola, och stöd till fria konstprojekt.

konstnarscentrum.org

KC-mitt

Konstnärscentrum är en medlemsorganisation, och som yrkesverksam konstnär kan du bli medlem i en av våra fem regionföreningar. Som medlem kan du ta del av uppdrag, projektmedel, utbildningar, portfoliovisningar och andra förmåner. Du har också möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet. KC mitt omfattar följande län: Dalarna, Sörmland, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland.

kc-mitt.se

KLYS

KLYS främsta syfte är att förbättra yrkesverksamma kulturskapares villkor. Det gör vi genom att samordna de olika konstnärliga yrkesgruppernas intressen inom kultur- och mediepolitik, upphovsrätt och yttrandefrihet, skatter, trygghetssystem, arbetsmarknad, skola och utbildning.

klys.se

Konstnärernas kollektivverkstad i Värmland

En kollektivverkstad är en viktig resurs som ger konstnärer tillgång till utrustning som är dyr och skrymmande. En gemensam verkstad gör det möjligt att arbeta i tekniker som man annars skulle vara tvungen att avstå från till exempel screentryck; koppargrafik, bronsgjutning, stenbearbetning m.m. En kollektivverkstad skapar möjligheter för konstnärer att stanna kvar i Värmland och utveckla sitt arbete.

kkvvarmland.se

Konstnärernas kollektivverkstad

Nationell kollektivverkstad, Farsta, Stockholm.

Konstnärernas Kollektivverkstad är med sin utrustning och sina lokaler en unik resurs för regionens yrkesverksamma konstnärer och för den offentliga konsten, utställningsarrangörerna, utbildningsväsendet och medborgarna.

kkv.nu

Värmlands konstnärsförbund

Konstnärsförbundet skall arbeta för och tillvarata värmlandskonstnärernas intressen. Värmlands konstnärsförbund är en medlemsorganisation med yrkesverksamma konstnärer.

varmlandskonstnarsforbund.se

Verksamheter, museer och utställningsplatser med stöd från Region Värmland

Alma Löv Museum of unexpected art

Alma Löv Museum är ett samtidskonstmuseum som består av ett tiotal paviljonger utspridda i naturen och den stora huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat med tre våningar var det finns både teatersalong, utställningssalar och café.

almalov.com

Konstfrämjandet Värmland

Konstfrämjandet Värmland är en ideell förening vars syfte är att sprida intresset för och kring konsten och stärka konstnärernas yrkesroll. Här kan du söka utställningsplats och samarbete.

varmland.konstframjandet.se

Värmlands museum

varmlandsmuseum.se

Rackstadmuseet i Arvika

Idag drivs museet av Ideella föreningen Rackstadmuseet och lockar besökare från hela Europa. Det är en unik miljö och visar på en av svensk konsthistorias verkliga pärlor. Vid sidan av museets samlingar visas alltid temporära utställningar med både samtids och historiska konstnärskap.

rackstadmuseet.se

Kristinehamns konstmuseum

kristinehamn.se/kristinehamns-konstmuseum

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?