Till startsidan

Länktips Mediecenter

Mediecenter Värmland har sammanställt en lista med länkar till sidor som vi hoppas att du som pedagog kan ha nytta av.

AI-lärare - Allakando

AI-lärare - Allakando

Den första svenska AI-matteläraren som förklarar så att du lär dig.

En miljon boktips

1 miljon boktips

En bokblogg med syftet att hjälpa dig att hitta nya och spännande böcker.

Bioresurs

Bioresurs

Det övergripande målet för Bioresurs är att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik.

Elevspel

Elevspel

Kunskapsspel för skolan. Roliga och pedagogiska spel för elever i grundskolan.

Förskolan

Vilarare.se/forskolan

Tidningen ”Förskolan”, där du kan läsa artiklar från olika nummer och år. Pedagogiska tips, teman och reportage är andra användbara länkar. Går även att prenumerera på tidningen.

Gratis i skolan

Gratis i skolan

För lärare och ledare finns här ett helt gratis material och lärarhandledningar som du kan beställa hem och använda i klassen eller till dig själv. Allt från förskolenivå till gymnasiet.

iis – Internetstiftelsen i Sverige

iis – Internetstiftelsen i Sverige

På IIS är vi övertygade om att internet bidrar positivt till såväl individers som samhällets utveckling. Därför jobbar vi aktivt med att sprida kunskap om internet. På de här sidorna hittar du information om internet och olika internetrelaterade ämnen.

Kod-Knäckarna

Kod-Knäckarna

Kod-Knäckarna är ett stöd för föräldrar till barn med läs- och skriv-svårigheter. Vi vet hur svårt det kan vara att se sitt barn kämpa med orden och bokstäverna och att inte veta hur man bäst kan hjälpa till. På de här sidorna hoppas vi att du ska hitta många av svaren på dina frågor och även vägar vidare.

Konsumentverket

Konsumentverket

Här finns en sida för lärare där du kan ladda ner och beställa skolmaterial. Du kan fördjupa dig i konsumentkunskap genom Kunskapsbanken. I Lektionsbanken hittar du inspiration och underlag för din undervisning.

Levande historia

Levande historia

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde.

Myndigheten har särskilt till uppgift att:

  • Informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.
  • Stärka människors vilja att verka för alla människors lika värde.

Lärarkanalen

lararkanalen.se

Lärarförbundets egen playkanal Lärarkanalen är tv-kanalen för dig som är lärare. Här hittar du hittar du nyhetsinslag om aktuella händelser, föreläsningar, kampanjfilmer och studiosamtal där vi fördjupar oss kring ett ämne.

Miniräknare online

Miniräknare online

På denna sida om matematik finner du formler, förklaringar och verktyg för att beräkna matematiska samband av olika slag.

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet

Nätprat

Nätprat

Den här guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag. Guiden är framtagen av Telenor i samarbete med organisationen Surfa Lugnt. Den baseras på tips, råd och statistik från bland annat Surfa Lugnt (surfalugnt.se), Sverok (sverok.se), Röda Korset (rodakorset.se), Rädda barnen (raddabarnen.se), och Statens Medieråd (statensmedierad.se). Du kan också ta hjälp av vår Infobank (infobank.sverok.se), där du kan lära dig mer om barns vardag på nätet och olika sociala kanaler.

Rede (Respekt Empati Djur Etik)

Rede (Respekt Empati Djur Etik)

Djurskyddet Sveriges vision med värdegrundsmaterialet REDE och Mini-REDE är att alla barn i Sverige ska utveckla ett respektfullt synsätt gentemot djur, människor och natur.

Rixdax

Rixdax

Rixdax är ett spel som ger dig inblick i riksdagens arbete. Du är ledamot i riksdagen och kommer att gå igenom riksdagens beslutsprocess från början till slut. Spelet är utformat som ett brädspel och består av fem steg med koppling till beslutsprocessen.

Skoldatatek

Skoldatatek

En särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd.

#skolDigiplan

SkolDigiplan (pdf SKR)

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet. Den nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet överlämnades den 18 mars 2019 till regeringen. Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Skolverket

Skolverket

Skolverket är en central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Har till uppgift att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper m.m.

Surfa lugnt

Surfa lugnt

Här får du kunskap om allt som behövs för att du ska kunna surfa säkert.

Utbildningsradion

Utbildningsradion

En sida där du som pedagog kan läsa och söka efter mer fakta och information om alla radio och TV-program som UR sänder. Här finns också spel och andra övningar som barn och ungdomar kan prova på.

Utbudet

Utbudet

På utbudet.se kan du som arbetar inom skolvärlden helt gratis beställa företags, organisationers och myndigheters informationsmaterial. Vi har samlat allt detta på en och samma plats, och du beställer materialet helt kostnadsfritt och betalar heller ingen frakt. Vårt utbud är varierat – här hittar du inspirerande filmer, spännande spel, intressanta magasin, aktuella faktaark, böcker, foldrar med mera. Du har även möjlighet att ladda ned kompletterande digitala material såsom filmer, rapporter, lärarhandledningar och lektioner.

Barnens bibliotek

Barnens bibliotek

Barnens bibliotek är en sajt för barn. Andra är förstås också välkomna. Till exempel alla som jobbar ihop med barn. Vi finns bara på Internet. Du kan inte gå till Barnens bibliotek och låna böcker. Vi säljer inga böcker men har e-böcker att låna ut.

Barnens bibliotek vill få dig att hitta bra böcker och tycka det är roligt att läsa. Därför har vi massor av boktips. Du hittar massor av boktips och boktips-länkar. Du kan skicka in dina boktips. Vi har ”Barnbokskatalogen” där du kan hitta böcker från 2003 och framåt.

Bonden i skolan

Bonden i skolan

Bonden i skolan är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder.

Elevspel

Elevspel

Kunskapsspel för skolan. Roliga och pedagogiska spel för elever i grundskolan.

Elsajten

Elsajten

Elsajten är anpassad till Lgr11 och hjälper dig som lärare att utveckla elevernas förmågor i naturvetenskap, framför allt i ämnet fysik och i viss mån i ämnet teknik. Det finns förstås aspekter kriung dessa frågor som också rör ämnet samhällskunskap. Elsajten hjälper dig att i första hand utveckla förmågorna i naturvetenskap

Fotofinnaren

Fotofinnaren

FotoFinnaren är en växande bildbank som har kommit till för att lärare och elever lätt ska kunna hitta bildmaterial att använda i undervisning och skolarbete. Bilderna får användas fritt för skolbruk.

Gratis i skolan

Gratis i skolan

Gratis i Skolan erbjuder dig som arbetar inom skolan ett stort utbud av kostnadsfritt och målgruppsanpassat material för alla årskurser. Samtliga material är noga utvalda för att passa till din undervisning eller för att ge dig fördjupande kunskaper inom viktiga frågor som berör skolan.!

Länkskafferiet

Länkskafferiet

I Länkskafferiet finns korta beskrivningar av utvalda webbplatser som passar bra för skolarbete, främst för elever 10-15 år, men även för gymnasieelever. Lärare kan även hitta material för lektionsplanering på många av webbplatserna. Alla webbplatser är indelade i ämneskategorier och märkta med en symbol för passande ålder

Matteboken

Matteboken

Detta är ett verktyg för att studera matte via nätet. Sidan har skapats av den ideella föreningen Mattecentrum, en förening som gratis hjälper ungdomar att öka sin förståelse och sitt intresse för matematik.

Matteva

Matteva

Matteva är en webbsajt med övningar, spel och aktiviteter som kan användas i matematikundervisningen. Öva bl. a på algebra, procent, bråk eller geometri.

Papunets spelsidor

Papunets spelsidor

På spelsidorna finns spel, uppgifter och berättelser samlade för människor i olika åldrar. Spelen lämpar sig för fritiden och man kan också ha nytta av dem vid rehabilitering och undervisning. Spelen kan användas som hjälpmedel vid inövning av samspel och kommunikation samt alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK).

De flesta spel, uppgifter och berättelser fungerar förutom med musen också med mellanslags- och entertangenterna. Mellanslags- och entertangenternas funktioner kan flyttas över till manöverkontakter eller andra brytare med hjälp av en adapter.

Rafiki

Rafiki

Rafiki-figuren reser runt i världen och träffar barn och ungdomar. Han reser runt i skolor i Sverige och berättar om hur det är att vara barn. Mest berättar han om den fattigare delen av världen för den är okänd för många i Sverige, Rafiki visar att barn är lika och har samma värde.

Rede (Respekt Empati Djur Etik)

Rede (Respekt Empati Djur Etik)

Genom olika djurinriktade övningar får barn chans att utveckla sin empati, sitt tänkande kring livsfrågor samt sin förmåga att uttrycka sig och ta ställning. REDE står för Respekt Empati Djur Etik och det är dessa teman övningarna utgår från. Syftet är att barnen lägger grund för en djur-, natur- och människosyn som bottnar i välvilja, kunskap och respekt.

Rovdjursskolan

Rovdjursskolan

Information och ”lek & spel” om våra rovdjur.

Storybird

Storybird

Välj en artist eller ett tema och bli inspirerad att börja skriva.

Svenska barnböcker

Svenska Barnböcker

Lästips för de yngsta barnen, 0-6 år.

Unga fakta

Unga fakta

Här finns flera tusen sidor med lärorikt och underhållande innehåll för barn och ungdomar, skolor, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Webbmagistern

Webbmagistern

86 olika övningar i NO, SO och språk. Testa dig själv och se dina resultat!

Webbmatte

Webbmatte

Matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Materialet finns på olika språk.

Vi i femman

Vi i femman

Här finns mängder med övningar och frågor inom olika ämnen för femteklassar att öva på.

Digitala spåret

Digitala spåret

Projektets mål är att skapa en studieform i svenska/ svenska som andra språk; för SFI-studerande , för studerande på övre grundläggande SAS samt för studerande på A-kursen gymn. nivå, vilken möjliggör kontinuerlig antagning, och individuell studiegång med handledning dvs. kurshandledning/lärarhandledning.

Information om Sverige

Information om Sverige

Den här portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk, på en och samma plats. Du hittar samhällsinformation och svar på frågor om hur det fungerar i Sverige med bostad, sjukvård och utbildning. Du hittar information om dina rättigheter och om de myndigheter du kommer i kontakt med under din första tid i Sverige. Du kan leta efter lediga jobb, din närmaste vårdcentral och skola. Använd informationsverige.se som din guide till det svenska samhället.

Kreativ pedagogik

Kreativ pedagogik

Olika SFI-länkar där du kan lära dig svenska och hur landet fungerar finner du under denna sajt.

Länkskafferiet

Länkskafferiet

Skolverkets länksamling till digitala lärresurser granskade av ämneskunniga lärare.

Sweden.se

Sweden.se

En sida med fakta, traditioner och berättelser om Sverige. På flera språk.

English alphabet

English alphabet

För att träna uttalet på bokstäverna.

Lexikon – orduppslagsverk

Lexikon – orduppslagsverk

Översätt ord eller hela meningar på 15 olika språk.

Starfall

Starfall

Program för barn som ska lära sig läsa på engelska. Här finns mängder med roliga övningar för barnen och där du även kan höra uttal på ord och bokstäver på engelska.

Svenska akademinSvenskt-Engelskt lexikon

Svenska akademinSvenskt-Engelskt lexikon

Sveriges och förmodligen också världens största dubbelriktade eng/sv lexikon.

Vill du lära dig dialekter?

Vill du lära dig dialekter?

Här kan du lyssna på olika dialekter i Sverige. Klicka på kartan och hör dialekten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?