Till startsidan

Film grafisk manual

Rörligt material i form av film och animationer är ett viktigt sätt att kommunicera.

Startbild

Våra vinjetter med vår logotyp ska vara i enlighet med den grafiska profilen. De kan göras med identitetsfärgen, vit eller transparent bakgrund. Vinjetten ska alltid användas i inledningen eller i slutet av en film. 

Regionens typsnitt, Neue Helvetica, ska användas både i namnskyltar och övrig text som visas.

Eftertext

Våra eftertexter ska följa den grafiska profilen och kan läggas på en bakgrund i vår blå identitetsfärg, vit eller på en bild.

I våra filmer är eftertext valbart. Vid användning av eftertext bör texten placeras utifrån bästa läsbarhet. Var noga med att bakgrunden är lugn och enhetlig. 

Regionens typsnitt, Neue Helvetica, ska användas.

Namnskylt

I våra namnskyltar till film ska strängen läggas i nederkant av skylten i 100 procent färg. Plattan ska vara i 15 procent färgton (om transparens inte önskas) eller 80 procent opacitet av strängfärgen. 

Texten på namnskyltarna kan läggas antingen till vänster eller höger. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?