Till startsidan
Start / Om regionen / Om webbplatsen / Sociala medier

Sociala medier

Region Värmland finns idag representerade och använder följande tjänster och funktioner som en del av sin kommunikation som också ofta benämns och samlas under begreppet sociala medier.

Facebook

Följande verksamheter på Region Värmland har ett konto registrerat på Facebook:

Region Värmland

Syftet med det här kontot är att dela med sig av händelser, innehåll och information om vår verksamhet, som inte når ut via traditionella kanaler som nyhetssidan och pressmeddelanden.

Region Värmland på Facebook

Värmland

Värmlands officiella sida. Drivs inom ramen för arbetet med Varumärket Värmland. Ambitionen är att sidan skall bli en mötesplats för värmlänningar och blivande värmlänningar.

Värmland på Facebook

Värmlandstrafik

På vår facebooksida lägger vi ut trafiknyheter och andra nyheter och svarar på frågor.

Värmlandstrafik på Facebook

Karlstadsbuss

Karlstadsbuss är varumärket för stadstrafiken i Karlstads tätort inklusive Skåre och Alster samt för Båtbussarna.

Karlstadsbuss på Facebook

Folktandvården i Värmland

Syftet med sidan är att sprida information om god tandhälsa och vad som pågår inom folktandvården.

Folktandvården i Värmland på Facebook 

Avdelningen för kulturutveckling 

Inom kulturområdet flera olika facebooksidor.

Region Värmlands folkhögskolor

Alla våra folkhögskolor har varsin Facebook-sida där du kan följa vad som händer på respektive folkhögskola.

Projekt

The Bioeconomy Region
I Skandinaviens inland finns exceptionella möjligheter att utveckla bioekonomin och byta oljan mot skogen som råvara. The Bioeconomy Region är ett Interreg-projekt där Region Värmland är projektägare.

Experio Lab
Syftet med kontot är att involvera personal, patienter och närstående för att tillsammans utforma vårdtjänster som skapar värde i människors vardag. I mötet utvecklas och delas kunskap, erfarenheter och färdigheter i syfte att öka patientnytta och en hållbar verksamhetsutveckling.

Verksamt Värmland
Projektet Verksamt Värmland är ett treårigt projekt mellan 2016 och 2019 med mål om att förenkla för företagare i Värmland att hitta rätt hjälp och information. 

Verksamheter

Sjukhusbiblioteket i Karlstad
Sjukhusbiblioteket i Torsby
Sjukhusbiblioteket i Arvika
Syftet med kontot är dela information om bibliotekets verksamhet och aktiviteter.

Ungdomsmottagningen i Säffle
Ett samarbete mellan Säffle Vårdcentral, Svea Vårdcentral och Säffle Kommun. Syftet med kontot är att dela information om Ungdomsmottagningen i Säffle.

Ungdomsmottagning Druvan
Syftet med kontot är att dela information om ungdomsmottagningen (för dig som är 23 år och yngre).

Vårdcentralen Skoghall
Syftet med sidan är att sprida information till dig som är patient hos Vårdcentralen Skoghall. För att kontakta vårdcentralen använder du 1177.se

Blodcentralen Kristinehamn 
Syftet med sidan är att sprida information om blod- och plasmagivning till nya såväl som redan etablerade givare. 

Miljö - Region i Värmland
Syftet med kontot är att sprida information om regionens miljöarbete. 

Instagram

Få en inblick i Region Värmlands verksamhet och vad vi jobbar med. Varje vecka, måndag till fredag, kommer en person från en verksamhet i Region Värmland att ansvara för innehållet på Instagram. Se vårt Instagramflöde här
Du kan även följa oss och ta del av vardagen i Region Värmland. Region Värmland heter @regionvarmland på Instagram.

Konstenheten på Instagram

Du kan också följa konstenhetens arbete på Instagram och hur de arbetar med den konstnärliga utsmyckningen och miljön i det offentliga rummet via Instagram-kontot @konstenheten

Region Värmlands folkhögskolor på Instagram

Våra fem folkhögskolor har varsitt Instagram-konto där du kan se hur det är att studera på respektive skola.

Kulturavdelningen på Instagram

Kulturavdelningen har några Instagram-konton relaterade till sin verksamhet.

YouTube

På vår Youtube-kanal "regionvarmland" publicerar vi filmer som vi eller någon samarbetspartner har producerat och som på något sätt rör vår verksamhet t ex information, utbildning, föreläsningar, kampanjer etc.

LinkedIn

Tjänsten är inriktad på att skapa en mötesplats mellan arbetssökande och företag.

Du kan följa Region Värmlands med fokus på arbetsgivaren Region Värmland via LinkedIn.

Region Värmland på LinkedIn

Området regional utveckling har en särskild sida på LinkedIn. Där lyfter vi satsningar, samarbeten och kunskap som bidrar till ett starkare Värmland. Exempelvis inom områden som näringsliv, jämställdhet och infrastruktur – och många fler.

Regional utveckling – Region Värmland på LinkedIn

Twitter

Region Värmland European Office på Twitter är en del av avdelningen för regional tillväxt på Region Värmland. Kontoret i Bryssel arbetar för att bevaka Region Värmlands intressen i EU.

Värmlands bokfestival - i november varje år är det stor bokfest i Värmland. Här kan du följa arbetet.

Bloggar

Följande bloggar finns registrerade med verksamhet inom Region Värmland:

Gränsgångaren Anders Olsson, strateg inom forskning och innovation, bloggar om ämnet smart specialisering.

Psykiatribloggen Syftet med bloggen är att berätta om vår verksamhet inom psykiatrin i Värmland med mål att attrahera nya medarbetare.

Region Värmland European Office bloggar om aktuella frågor från Bryssel ocg inom EU. Allt med ett värmländskt perspektiv.

Kontakt

Har du frågor kring våra sociala medier kan du kontakta Region Värmlands kommunikationsavdelning.

E-post: webbgruppen@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?