Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Samverkan / Samverkansnämnd Sjukvårdsregion Mellansverige

Samverkansnämnd Sjukvårdsregion Mellansverige

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner och Region Värmland ingår i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Här ingår även:

Målet är att ge vård på lika villkor

Det övergripande målet för sjukvårdsregionen är att genom samverkan erbjuda regionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och erbjudas i rimlig tid.

Politisk ledning

Den politiska ledningen för sjukvårdsregionens samverkan utgörs av Samverkansnämnden för Sjukvårdsregion Mellansverige. Nämnden består av tre förtroendevalda och tre ersättare från respektive region som ingår i sjukvårdsregionen. Den politiska representationen har en tydlig koppling till regionledningen.

Region Värmland representeras av ordinarie ledamöter: 

  • Åsa Johansson (S)
  • Daniel Schützer (S)
  • Fredrik Larsson (M)

Samt av ersättarna:

  • Elisabeth Björk (V)
  • Jens Östergren (C)
  • Sara Kihlström (KD)

Kontaktuppgifter till politiker (tromanpublik.se)

Protokoll

Protokoll från Samverkansnämndens möten och mer information om det sjukvårdsregionala samarbetet finns på Samverkansnämndens webbplats (sjukvardsregionmellan.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?