Start / Politik / Så styrs Region Värmland / Demokratiberedningen

Demokratiberedningen

Regionfullmäktige har en beredning som arbetar med demokrati- och inflytandefrågor.

Skriver på dator under ett möte. 

Demokratiberedningen arbetar med demokratifrågor i Region Värmland och ska:

  • bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att utöva sina uppdrag,
  • verka för att utveckla medborgardialogen och fullmäktiges arbetsformer,
  • avgöra tolkningen av Region Värmlands arvodes- och ersättningsregler, då tolkningsproblem uppstår.

Demokratiberedningens sammanträden 2022

27 januari
18 mars
16 juni
15 september
10 november

Demokratiberedningens sammanträden är offentliga och genomförs som regel i Regionens hus i Karlstad, Rosenborgsgatan 50.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen