Till startsidan
Start / Politik / Så styrs Region Värmland / Nämnder / Hälso- och sjukvårdsnämnden / Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett arbetsutskott.

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och ersättare. Inom utskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Utskottets presidium

Ordförande: Daniel Schützer (S)
Första vice ordförande: Sara Kihlström (KD)
Andra vice ordförande: Jens Östergren (C)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?