Till startsidan
Start / Politik / Så styrs Region Värmland / Nämnder / Kollektivtrafiknämnden / Kollektivtrafiknämndens utskott

Kollektivtrafiknämndens utskott

Kollektivtrafiknämndens har två utskott, arbetsutskottet och tätortstrafiksutskottet.

Arbetsutskottet

Kollektivtrafiknämndens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare. Personerna i kollektivtrafiknämndens presidium utgör presidiumet även i arbetsutskottet. Inom utskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för.

Tätortstrafikutskottet

Tätortstrafiksutskottet består av (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Personerna i kollektivtrafiknämndens presidium utgör presidiumet även i tätortstrafikutskottet. Inom utskottet sker beredning av ärenden om tätortstrafik, bland annat avseende samordning mellan kollektivtrafik och respektive kommuns stads- och samhällsplanering.

Utskottens presidium

Ordförande: Elisabeth Björk (V)
Första vice ordförande: Sara Gunnarsson (L)
Andra vice ordförande: Thomas Schultz (S)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?