Till startsidan
Start / Politik / Så styrs Region Värmland / Nämnder / Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden träder i kraft först när det händer något som kallas för extraordinär händelse i fredstid.

Med detta menas en händelse som avviker från det normala, en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser från Region Värmland.

Krisledningsnämndens huvudsakliga syfte blir då att minimera skador på invånare, personal och egendom. Nämnden anmäler de beslut som fattats till regionfullmäktige.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?