Till startsidan
Start / Politik / Så styrs Region Värmland / Nämnder / Patientnämnden / Patientnämndens utskott

Patientnämndens utskott

Patientnämnden har ett utskott; arbetsutskottet med tre ledamöter. Personerna i nämndens presidium ska tillika utgöra presidium i utskottet.

Inom arbetsutskottet sker slutlig beredning inför nämnden, om beredning behövs. Dessutom får utskottet handlägga och besluta i de ärenden som nämnden, enligt beslut, uppdrar till utskottet att svara för. Ordföranden överlämnar ärenden till utskottet.

Arbetsutskottets presidium

Ordförande: Patric Carlsson (V)
Första vice ordförande: Niklas Lehresjön (L)
Andra vice ordförande: Pia Falk (S)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?