Till startsidan

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige utser ledamöter i regionstyrelsen, Region Värmlands verkställande organ.

Styrelsen förbereder alla frågor som regionfullmäktige ska besluta om och har även beslutanderätt i vissa ärenden. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fullmäktige satt upp.

I styrelsen sitter 15 ordinarie ledamöter som sammanträder cirka en gång varje månad. Styrelsen har även ett arbetsutskott som behandlar ärenden innan de kommer till styrelsen.

Mötesdagar för regionstyrelsen 2022

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
31 maj
21 juni
30 augusti
4 oktober
25 oktober
9 november, eventuellt
29 november
20 december

Mötesdagar 2023

24 januari
21 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
17 oktober
21 november
19 december

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för styrelsen finns här.

Regionstyrelsens presidium

Ordförande: Åsa Johansson (S)
Första vice ordförande: Fredrik Larsson (M)
Andra vice ordförande: Tobias Eriksson (S)

Ledamöter

Ledamöter i regionstyrelsen (regionvarmland.tromanpublik.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen