Till startsidan

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige utser ledamöter i regionstyrelsen, Region Värmlands verkställande organ.

Styrelsen förbereder alla frågor som regionfullmäktige ska besluta om och har även beslutanderätt i vissa ärenden. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de mål som fullmäktige satt upp.

I styrelsen sitter 15 ordinarie ledamöter som sammanträder cirka en gång varje månad. Styrelsen har även ett arbetsutskott som behandlar ärenden innan de kommer till styrelsen.

Mötesdagar 

2024

23 januari
20 februari
26 mars
7 maj
4 juni
25 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
26 november
17 december

Protokoll och möteshandlingar

Kallelser, möteshandlingar och protokoll för styrelsen finns här.

Regionstyrelsens presidium

Ordförande: Åsa Johansson (S)
Första vice ordförande: Fredrik Larsson (M)
Andra vice ordförande: Tobias Eriksson (S)

Ledamöter

Ledamöter i regionstyrelsen (regionvarmland.tromanpublik.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?