Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Varumärket Värmland

Varumärket Värmland

Region Värmland arbetar med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god livskvalitet i länet.

Målet är att stärka bilden av Värmland så att det blir lättare att attrahera såväl besökande, boende och företag som investeringar och människor med specialkompetenser. Varumärkesarbetet grundar sig på Värmlandsstrategin och inom ramen för den antogs samtidigt en varumärkesplattform.

Mer om Värmlands varumärkesarbete

Användarguide och verktygslåda på Varumärket Värmlands webbplats

Vill du vara med och bidra till arbetet med varumärket Värmland?

Gå med i marknadsföringsgruppen på Varumärkets Värmlands webbplats

Kärnvärden – känslor vi vill förmedla

Kärnvärden beskriver hur varumärket som helhet ska upplevas emotionellt. Det handlar om egenskaper och känsla. Kärnvärdena ska ligga till grund för och genomsyra vår kommunikation om Värmland. De tre kärnvärdena är:

  • Öppet
    Värmland karaktäriseras av öppenhet och värme. Det finns en välkomnande och genuin känsla.
  • Kreativt
    Värmland står för kreativitet och inspiration. Det enkla och positiva är vår utgångspunkt.
  • Handlingskraftigt
    Kompetens och handlingskraft är basen för ett dynamiskt och innovativt Värmland.

Löfte: Värmland – ett skönare liv

Ett skönare liv innebär olika saker för oss alla, men tanken och ambitionen är att visionen ska förmedla en positiv framtidsbild som inspirerar och utmanar oss i arbetet med att utveckla Värmland. Uttrycket ska kunna användas för att särskilja och skapa en tydlig identitet för Värmland. Därför är visionen också vårt varumärkeslöfte.

Värmland – ett skönare liv är det budskap vi vill förmedla både inom och utom Värmland, till de som redan bor här, till de som besöker oss och de som funderar på att flytta hit eller starta företag här. Löftet ska förmedla ett åtagande om att utveckla en grund för ett skönare liv.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen