Till startsidan

Bilden av Värmland

Vad är Värmland känt för om du frågar någon som inte bor här? Som ett led i arbetet med uppföljningen av Värmlandsstrategin och arbetet med att vidga bilden av Värmland har Region Värmland låtit göra en attitydmätning.

Attitydmätningen är gjord via en webbpanel som ska vara representativ för svenska folket. Syftet är att kartlägga kännedom, attityder och Värmlands upplevda attraktivitetskraft bland de som bor utanför länet. Undersökningen ska också ge återkoppling på mål nummer 9 i Värmlandsstrategin, det vill säga att Värmland ska vara känt för sina styrkeområden.

Av de åtta styrkorna i strategin visar mätningen att det är Skogen, Karlstad, Vänern och Välkomnande och öppet som Värmland främst förknippas med medan ett Internationellt näringsliv hamnar längst ned på listan.

Generellt positiv bild

Undersökningen ger också en uppfattning om allmänhetens spontana bild av Värmland och vad man värdesätter vid exempelvis val av bostadsort.

Allmänhetens generella bild av Värmland är enligt mätningen övergripande positiv. Det är framför allt det värmländska landskapet och naturen samt bilden av värmlänningen som öppen, lättsam, glad, välkomnande och trevlig som bidrar.

Bilden av Värmland som region att arbeta och bo i, är mer splittrad. Vacker natur har enligt de svarande en hög attraktionskraft när det gäller val av bostadsort och är ett område där Värmland redan har en stark position. Däremot finns det andra faktorer som påverkar val av bostadsort där Värmland framstår som svagare. Att Värmland kan stärka sin bild som region med bra boendeförutsättningar, intressanta jobb och bra kommunikationer skulle kunna påverka attraktionskraften.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen