Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /C /Covid-19 (coronavirus)

Covid-19 (coronavirus)

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till personal och chefer i vård och omsorg.

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 i vård och omsorg

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt covid-19 inom vård och omsorg

Vid misstänkt smittspridning, se rutin Luftvägsvirus - misstänkt utbrott - RUT-20039 (pdf) Pdf, 117 kB.. Kontakta Smittskydd Värmland för rådgivning.

Anmälningspliktig sjukdom.

Observera att journalen inte ska märkas i uppmärksamhetssignalen i Cosmic.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten muntlig information om covid-19 enligt smittskyddsblad för läkare.
    Vid behov av sjukhusvård:
    Misstänkt eller konstaterad viral luftvägsinfektion - exempelvis covid-19, influensa och RS - RUT-29375 (pdf) Pdf, 163 kB.
  2. Anmälningsplikt: Covid-19 är sedan 17 januari 2022 enbart anmälningspliktig för laboratorier. Klinisk anmälan i SmiNet ska göras av behandlande läkare enbart när covid-19 konstaterats efter ett positivt antigentest taget i vården där anmälan inte görs av laboratoriet.
    Folkhälsomyndighetens föreskrifter om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall (HSLF-FS 2015:7)

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Smittskyddsblad

SARS-CoV-2 PCR samt SARS-CoV-2 antikroppar tas på medicinsk indikation. Se Provtagningsanvisningar på Laboratoriemedicin

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?