Till startsidan

Ebola

Ebola är enligt smittskyddslagen en samhällsfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom (Virala hemorragiska febrar (VHF)).

Vad göra vid misstanke?

Ebola ska misstänkas om en person insjuknar med feber ≥38 grader inom 21 dagar efter vistelse i område där ebola förekommer och uppfyller ytterligare kriterier (till exempel har oförklarliga blödningar - inte bara blodig diarré, har arbetat inom sjukvård eller varit i kontakt med konstaterat ebolafall). För fullständig falldefinition, se algoritm av ebolaexponering, riskbedömning och åtgärder nedan. 

Personer med feber bör tillfrågas om utlandsvistelse inom 21 dagar från symtomdebut. Om misstanke om ebola uppstår kontaktar vårdpersonal infektionsbakjouren på Centralsjukhuset, Karlstad (010-831 50 00 vx). Privatpersoner ringer till 1177 som kontaktar infektionsbakjouren vid misstänkt fall. 

För allmän information om ebola eller geografiskt utbredningsområde, kontakta Smittskydd Värmland. 

För specifika frågor rörande handläggning och riskbedömning av misstänkt patient, kontakta infektionsbakjouren vid Centralsjukhuset, Karlstad.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Lokala riktlinjer

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?