Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /H /Hepatit A

Hepatit A

Hepatit A är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

 • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om hepatit A, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Leverstatus inklusive INR. Eventuellt telefonkontakt med infektionskonsult (till exempel vid allmänpåverkan eller INR ≥1.4). Om inläggning: enkelrum.
 • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 • Smittspårning: Innebär att snarast ta hepatit A-prov (begär akutsvar) på och vid samma tillfälle ge postexpositionsprofylax (vaccin eller immunoglobulin) till närkontakter, till exempel familjemedlemmar eller samvårdade patienter. Om patienten eller dennes familjemedlem går i förskola eller har riskyrke – ring Smittskydd Värmland!
 • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland. Misstänkt smittkälla?
 • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell postexpositionsprofylax för hepatit A ska vara kostnadsfria för patienten och närkontakter. 

Lokala riktlinjer

Kontakta snarast infektionskliniken eller Smittskydd Värmland för vidare handläggning.

Hepatit A RUT-25184 (pdf) Pdf, 165 kB.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Klinisk anmälan bör innehålla

 • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
 • riskyrke/sysselsättning samt eventuell förskolekontakt, även hos familjemedlemmar. Eventuellt namn på arbetsplats/skola/förskola
 • misstänkt smittkälla
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler getts.

Smittspårning och postexpositionsprofylax

Smittspårning för hepatit A innebär följande: 

 • Provtagning av personer som kan ha smittats vid samma tillfälle.
 • Provtagning av personer som kan ha smittats av indexfallet.
 • Begär alltid akutsvar vid misstanke om hepatit A-infektion, gäller både indexfall och kontakter.
 • Postexpositionsprofylax ges snarast och senast 2 veckor efter smittotillfället till personer som varit utsatta för smitta, till exempel hushållskontakter, eventuell partner, förskolekontakter och andra som kan ha smittats vid till exempel mathantering.
 • Inom vård och omsorg förebyggs hepatit A-smitta från patient till personal genom grundrutiner - basala hygienrutiner och klädregler, städning och användning av skyddsutrustning vid arbetsmoment som innebär stänk med biologiskt material enligt rutinen Andningsskydd, visir och munskydd - RUT-09984 (pdf).
  Pre-/ postexpositionsprofylax till vård- och omsorgspersonal samt städpersonal är därför inte indicerat i normalfallet under förutsättning att personalen följer gällande grundrutiner.
 • Hepatit A-vaccin ges som postexpositionsprofylax till personer i åldrarna 1–40 år.
 • Beriglobin ges som postexpositionsprofylax till personer över 40 år eller personer med kronisk leversjukdom eller nedsatt immunförsvar samt till gravida. Vaccin kan ges om man inte kan få fram beriglobin i tid.
 • Beriglobin kan ges i alla åldrar som postexpositionsprofylax om man inte kan få fram hepatit A-vaccin i tid.
 • Postexpositionsprofylax ska ges så snart som möjligt och inte senare än 2 veckor efter smittotillfället.
 • Observera att Twinrix (Hepatit A+B kombinationsvaccin) inte ska användas som postexpositionsprofylax efter risktillfälle för hepatit A-smitta, på grund av lägre innehåll av inaktiverat hepatit A-virus än monovalent hepatit A-vaccin.
 • Profylaxen är kostnadsfri enligt Smittskyddslagen.
 • Dos 2 av hepatit A-vaccinet ges efter 6–12 månader och bekostas av den enskilde.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?