Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /L /Legionellainfektion

Legionellainfektion

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Behandlande läkares ansvar 

  • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om legionella och hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Angeläget att försöka få ett nedre luftvägsprov! Diskutera med infektionsläkare.
  • Förhållningsregler: Nej, smittar inte från människa till människa.
  • Smittspårning: Inkubationstid 2–14 dagar. Vad kan vara smittkälla? Se exempel i smittskyddsblad för läkare. Om patienten har vårdats inom slutenvård eller på särskilt boende inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittad där, kontakta Smittskydd Värmland.
  • Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i Sminet. Ange smittland. Misstänkt vattenaerosolexponering? Trädgårdsarbete och jordexponering? Vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum. Ange gärna om nedre luftvägsprov är taget.
  • Kostnadsfrihet: Nej, är inte en allmänfarlig sjukdom.

Eftersom legionella är en objektburen smitta utreds smittkällan av miljö- och hälsoskyddsinspektör i aktuell kommun i samarbete med Smittskydd Värmland.

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla: 

  • insjukningsdatum
  • sannolikt smittland (inhemsk/utländsk smitta)
  • vid utlandsvistelse, ange resmål och hotell samt avrese- och ankomstdatum
  • eventuell misstanke om smittkälla. Vattenaerosol? Trädgårdsarbete? Jordhantering?
  • ange gärna om nedre luftvägsprov är taget. 

Smittspårning

Smittspårning av närkontakter är inte aktuellt. Smittspårning görs för att finna en objektburen smittkälla, såsom vatten eller jord. Detta sker i samarbete mellan Miljö-och hälsoskyddskontor och Smittskydd Värmland, med hjälp av den information behandlande läkare ger.

Lokal rutin

Legionella, förebyggande rutin - RUT-10035 (pdf) Pdf, 152 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?